Här presenterar vi ställplatser i Östeuropa – våra personliga erfarenheter av ställplatser, campingar och andra ställen att övernatta på. Klicka på det land du är intresserad av.

Att campa I ÖSTEUROPA

Många östeuropéer tycker om att campa, och därför finns det oftast gott om campingar. I många delar av Östeuropa är det fortfarande vanligare med campingar än med ställplatser, men campingarna är å andra sidan ofta väldigt prisvärda. Ibland kan campingarna vara lite enklare än i Väst- och Sydeuropa och det är till exempel vanligt att man inte får en specifik plats tilldelad, utan att man helt enkelt får ställa sig var man vill. På sina håll finns det självklart ställplatser också.