Meny Stäng

Gammalt möter nytt – KI aula och Tiondeladan

Här kommer en bild från campus på Karolinska Institutet i Solna idag, med byggnader från helt olika tidsepoker. I bakgrunden kan du se den nya aulan. Bygget påbörjades 2010 och beräknas vara klart 2013.

KI Aulan

Aulan på Karolinska Institutet ska rymma en hörsal för 1000 personer, och här ska Nobelföreläsningar och stora vetenskapliga symposier hållas. Bygget finansieras av en privat donation från Erling-Perssons stiftelse och Wingårdhs arkitektkontor har ritat det spegelblanka futuristiska huset.

Tiondeladan

I förgrunden kan du se Tiondeladan. Ladan omnämndes redan på 1870-talet, och arrenderades från 1881 av Bruno Ambrosiani. Hans tobaksodling krävde stor arbetsstyrka och han behövde en drängstuga. Idag använder KI den för representation och tillfälliga kontor.

Karolinska Institutets aula och Tiondeladan

Prenumerera på vårt nyhetsbrev