Meny Stäng

Husbåtar, skepp och flytande villor

Ända sedan vi flyttade hit har det diskuterats definitioner av flytande boende. Vem bor i en husbåt och vem bor i en flytande villa? När är ett fartyg en båt, och när är det ett skepp? Det är en djungel och inte alls lätt att reda ut. Men här är några grundläggande definitioner, så som vi förstått det.

Olika sorters fartyg

  • Ett fartyg är en farkost som är avsedd att användas till sjöss och som har skrov och konstruktiv styrförmåga (till exempel ett roder). Sjölagen delar in fartyg i skepp och båtar.
  • Ett skepp är ett fartyg vars största längd är minst 12 meter och vars största bredd är minst 4 meter. Alla skepp måste vara registrerade i fartygsregistret.
  • En båt är ett fartyg som är kortare än 12 meter eller smalare än 4 meter. Båtar som används yrkesmässigt ska registreras.
  • En husbåt är avsedd för boende, och ofta förankrad vid kaj.
  • En flytande villa är en flytande bostad byggd på ponton eller skrov, oftast utan motor eller roder.
  • En AquaVilla är en typ av flytande villa som byggs av företaget AquaVilla AB. AquaVillorna byggs i Västervik och finns i bruk i Solna.
Husbåt i Pampas

Prenumerera på vårt nyhetsbrev