Meny Stäng

Film om gasolsäkerhet

Annons

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Msb) har gjort en film om gasolsäkerhet i husbilar och husvagnar. De skriver: ”Tänk på att det inte längre är obligatoriskt med gasolkontroll när du besiktigar ditt fordon. Det är upp till dig att ta ansvar att din gasolinstallation är tät och säker. Många besiktningsanläggningar erbjuder täthetsprovning.”

Gasol i husbilar och husvagnar

Gasolbehållare i husbilar och husvagnar ska förvaras stående i ett avskiljt utrymme som är ventilerat till det fria. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Msb) ska man ta för vana att kontrollera tätheten i sin gasolanläggning vid behållarbyte eller åtminstone varje år. Om det behövs ska man kunna få hjälp att söka efter eventuell läcka vid husbilsklubb eller husbilsförsäljare.

Brandsläckare

Enligt Msb bör man alltid ha en pulversläckare som uppfyller svensk standard. Storleken bör vara minst två kilo med lägst effektivitetsklass 13 A-70 BC, gärna högre. I större husbilar och husvagnar bör storleken vara större.

Bensinstationer och färjor

Det är förbjudet att medföra öppen eld på bensinstationer och färjor. Man ska därför släcka alla gasolapparater innan man tankar bilen eller kör ombord på en färja. Innan man kör ombord på en färja ska man dessutom stänga gasolanläggningens huvudventil.

Vinterförvaring

Det är viktigt att tänka till kring gasolsäkerhet när man ska vinterförvara husbilen. Den maximala behållarvolym som får förvaras i en lagerbyggnad är 500 liter. Det motsvarar 19 stycken behållare av typen P11. Här avses en större lagerbyggnad, till exempel lada eller liknande, men inte förråd eller garage i anslutning till en villa.

För gemensamma förråd, som till exempel garage för husvagnar och husbilar, gäller samma regler som för garage till flerbostadshus. Det innebär att ingen gasol eller annan brandfarlig gas får förvaras där. Gasolbehållarna kan i stället tas ur och förvaras samlat, till exempel i ett ventilerat, låst plåtskåp utomhus. Den som har hand om denna förvaring kan behöva söka tillstånd för detta.

Film om gasolsäkerhet

Kolla gärna in den här filmen från Msb, om vad du behöver veta för att hantera gasol säkert i samband med din husbil eller husvagn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev