Meny Stäng

Pressresor i bloggvärlden – hur funkar det?

Under de senaste åren har det blivit mer och mer vanligt att resebloggare reser på pressresor och olika typer av betalda resor. Så, hur funkar det egentligen? Och kan man lita på det en sponsrad resebloggare skriver? Vi har bra insyn i branschen och tycker att även du som läsare har rätt att veta hur det ligger till. Idag berättar vi hur det funkar. Full transparens alltså!

Olika sätt att resa

Om man generaliserar lite grovt kan man säga att svenska resebloggare reser på fem typer av resor: 1) Privata resor, 2) Privata resor med vissa samarbeten, 3) Jobbresor, 4) Pressresor och 5) Betalda bloggkampanjer. Vi ska försöka berätta vad dessa olika sätt att resa innebär, hur det märks ut på bloggarna och hur det eventuellt påverkar hur bloggarna skriver.

1. Privata resor

Hur funkar det? Precis som vilken vanlig resa som helst! Bloggaren bokar och betalar sin egen resa, och allt som sker under resan, ur egen ficka. Resmål och resesällskap väljs av privata anledningar.

Hur märks det ut? Inte alls förstås, det finns ju inget att märka ut.

Vad betyder det för dig som läsare? Du får chans att läsa om en bloggares upplevelse av en resa som han eller hon planerat och betalat själv.

Peter & Helena
Vår resa till Israel över nyår var en privat resa

2. Privata resor med samarbeten

Hur funkar det? Precis som ovan, fast resebloggaren gör enstaka samarbeten eller låter ett företag bjuda in till en upplevelse som de hoppas få publicitet kring. Det kan handla om att ett företag vill visa upp en stadsvandring eller att man får pressrabatt på ett hotell.

Hur märks det ut? Om bloggaren får ersättning uttalat i utbyte mot exponering på bloggen är det reklam och ska märkas ut. Så behöver det dock inte alls vara. Om man bjudits in till en stadsvandring utan uttalat krav på motprestation måste man inte märka ut det, och vanlig ”pressrabatt” på ett hotell behöver inte heller märkas ut. Vissa bloggare väljer ändå att skriva ut om man blivit inbjuden till något, för att vara tydlig mot läsaren.

Vad betyder det för dig som läsare? Bloggaren skriver med största sannolikhet ärligt om sina upplevelser, men man kan eventuellt tänka sig att erbjudanden och rabatter påverkar vad man väljer att göra under sin resa. Därför är det förstås alltid bra om man är tydlig och berättar. Observera att bloggare i det här fallet är betydligt mer transparenta än vad traditionell media är, där det sällan framgår vem som finansierat olika upplevelser.

3. Jobbresor

Hur funkar det? En del resebloggare reser i jobbet. Det kan vara för att man jobbar i resebranschen eller för att man jobbar i en helt annan bransch, men reser på konferenser och möten. Som resebloggare vill man förstås ta chansen och hinna blogga lite om resmålet när man ändå är där.

Nyhetsbrev

Hur märks det ut? En jobbresa behöver inte märkas ut på något sätt, men bloggaren kanske ändå berättar varför han eller hon besöker resmålet.

Vad betyder det för dig som läsare? Jobbresor ser ju väldigt olika ut, så det är lite svårt att säga hur skrivandet påverkas. Om man jobbar i resebranschen ser man kanske resmålet ur ett visst perspektiv? Om man har helt andra arbetsuppgifter, och kanske sitter på konferens hela dagarna, har man kanske istället ont om tid att uppleva resmålet. Eventuellt kan man tänka sig att man uppfattar och beskriver resmålet lite annorlunda, när man är på jobb istället för på semester.

Kanada
2012 var jag på konferens i Halifax i Kanada (och Peter följde med som sällskap)

4. Pressresor

Hur funkar det? Förr arrangerades pressresor för journalister, men idag är det också vanligt att bloggare bjuds med. Pressresor arrangeras antingen av ett lands turistbyrå eller av ett företag inom resebranschen, och syftet är att landet eller företaget vill visa upp det de har att erbjuda.

Förhoppningen är att journalisterna och bloggarna ska skriva positivt om resmålet, men det finns inga överenskommelser, vare sig om att man ska skriva eller om vad man ska skriva. Pressresorna har ofta ett hektiskt schema och bekostas, helt eller delvis, av turistbyrå eller reseföretag. Ibland får man betala flygresan till destinationen själv.

Hur märks det ut? Eftersom det på en pressresa inte finns uttalade krav på exponering anses det inte som reklam och måste inte märkas ut. De flesta bloggare märker ändå ut för att vara tydliga och transparenta mot läsarna. Det är till exempel vanligt att man i ett första inlägg berättar att man ska åka på en pressresa, och sedan skriver längst ner att ”Denna resa är en pressresa. Texterna, bilderna och åsikterna är som vanligt våra egna”.

Observera att de journalister som är med på samma pressresor som vi bloggare skriver artiklar i tidningarna och där har jag aldrig sett att man märker ut pressresorna. I det här fallet är alltså bloggarna betydligt mer transparenta än de traditionella medierna.

Vad betyder det för dig som läsare? Det positiva med pressresor är att man får hjälp att hitta guldkorn som man sedan kan tipsa om. Många av våra bästa reseupplevelser och bästa restips är just från pressresor. Men finns det någon risk att man blir vinklad i sin rapportering då? Många resebloggare hävdar att det inte blir någon skillnad alls.

Själva tror vi inte riktigt på detta. Även om man skriver ärligt påverkas man nog på vissa sätt. Till att börja med bidrar ju pressresor i viss mån till att styra valet av resmål, och om man sedan slipper betala en dyr restaurangnota är det en sak mindre att väga in i upplevelsen.

Trots detta strävar ju resebloggare efter att skriva ärligt om sina upplevelser. Vi har medvetet valt att även skriva om eventuella negativa upplevelser på pressresor, eftersom vi tycker att en allsidig rapportering är bra för läsarna. Många andra resebloggare väljer istället att inte skriva alls om de inte gillar en restaurang eller ett hotell.

en av alla pressresor
På pressresa i Tjeckien 2016, Peter (längst fram) och en tysk journalist

5. Betalda kampanjer

Hur funkar det? En sammanslutning av resebloggare arrangerar betalda kampanjer i samarbete med turistbyråer eller reseföretag. Vi är inte med i den här gruppen, men kan ändå berätta ungefär hur det funkar. Turistbyrån eller reseföretaget arrangerar en resa för ett antal bloggare och betalar för en kampanj där bloggarna sedan marknadsför destinationen i sina olika sociala kanaler, såsom blogg, Facebook, Instagram och Twitter. En överenskommelse görs där man på förhand bestämmer hur många blogginlägg etc. bloggaren ska producera. Bloggaren får inte bara resan betald utan får också lön för sitt arbete.

Hur märks det ut? Eftersom bloggaren får ersättning i utbyte mot exponering på bloggen är detta reklam och ska märkas ut. Bloggare som åker på den här typen av resor brukar också vara mycket noga med att skriva ut ”reklamsamarbete” eller liknande i början av inlägget.

Vad betyder det för dig som läsare? Här kan man föra ungefär samma resonemang som när det gäller pressresor, plus att bloggaren dessutom får betalt för att marknadsföra destinationen. Man kan ju tänka att det är svårt att skriva något annat än positivt då. Hur ska man i så fall få nya uppdrag? Men många bloggare menar att de ändå alltid enbart skriver om det positiva på en resa och helt enkelt väljer att inte skriva om det som eventuellt inte skulle vara bra.

Hur tänker du?

Vad ville vi säga med detta då? Vi vill egentligen bara ge dig som läsare full insyn i hur resebloggande fungerar och vad olika märkningar innebär. Full transparens alltså! Vi kommer fortsätta åka på pressresor, som är ett oerhört bra sätt att hitta guldkorn att berätta om. Vi kommer också åka på egna resor, bland annat med vår husbil.

Hur man ska finansiera sina resor och sin blogg är en utmaning, så vi har full förståelse för bloggkollegor som väljer betalda kampanjer. Samtidigt är det lite vår grej att rapportera både positivt och negativt, och då får vi hålla oss ifrån de betalda kampanjerna tror vi.

Viktigast av allt är att resebloggare generellt blivit mycket bra på att korrekt märka sina inlägg. Detta för att du som läsare ska kunna lita på oss resebloggare! Men, nu är vi förstås nyfikna på din åsikt! Hur tänker du kring det här?

Freedomtravel Polen
I Polen sommaren 2017

Prenumerera på vårt nyhetsbrev