Meny Stäng

Världen har förändrats

Annons

Hans Rosling, professor på Karolinska Institutet, har skrivit en läsvärd kolumn i DN idag. Enligt honom känner många svenskar inte till de förändringar som skett i världen under de senaste decennierna. Han hänvisar till en enkät där svenskarna svarar påfallande fel.

Vi svarar sämre ä en apa

Svenskarna tror till exempel att hälften av människorna i Tanzania kan läsa (rätt svar: 80 procent), att en vietnames lever i 55 år (rätt svar: 75 år) och att kvinnor i Bangladesh föder 5 barn (rätt svar: 2,5 barn). Enligt Rosling svarar vi sämre än en apa (som borde kunna slumpa 25 procent rätt), och det kan förklaras med att vi svarar med kunskaper om hur världen såg ut för 30 år sedan.

Gapminder finns en karta som visar hur länge människor lever och hur mycket de tjänar i olika delar av världen. Här hittar du Hans Roslings kolumn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev