Meny Stäng

Gated community – frihet eller fängelse för rika?

Annons

Gated community, det vill säga en samling av bostäder innanför låsta grindar, innebär det frihet eller fängelse för de rika invånarna? Tanken är förstås att säkerhet och skydd ska ge en känsla av trygghet och frihet. Men kan det också vara tvärtom, att grindarna och taggtråden utgör ett fängelse?

Twittra
Dela
Dela
Pin
Dela
Dela

Varför gated community?

Gated community, eller ”grindsamhälle” som det kan heta på svenska, är ett bostadsområde som avskiljs från omvärlden med någon form av kontroll för personer som vill passera. Inhägnaden kan bestå av stängsel eller murar och grindar eller bommar, eventuellt tillsammans med vakter och övervakningssystem.

Syftet är ofta att de som bor innanför grindarna ska känna sig tryggare, och därmed kanske friare. Det finns också grindsamhällen som syftar till att samla människor med en viss livsstil (till exempel golf) eller att poängtera elitism eller klass. Man kan säga att det alltid finns ett intresse i att befästa en skillnad mellan ”vi och dem”. Ibland för att man vill vara ”förmer” eller ”annorlunda”. Andra gånger för att världen man lever i ter sig så riskfylld, att man inte ser sig ha några alternativ.

Gated communities i Sydafrika

Vi reser i Sydafrika just nu, och här är gated communities mycket vanliga. Det finns en anledning förstås. Gapet mellan rika och fattiga är avgrundsstort och kriminaliteten är både utbredd och grov. Man har kanske inte så många alternativ. Det är så här man måste leva för att känna trygghet och frihet, och slippa överhängande risk för stölder, rån och överfall i hemmet. Innanför grindarna kan man röra sig utan oro och man kan bekymmersfritt bjuda hem vänner till stora sammankomster.

För oss, som inte är vana vid instängdheten, känns det ändå lite som ett fängelse. Va, kan jag inte röra mig fritt utanför grindarna? Måste jag alltid skynda mig in innan mörkret faller? Krävs det så här många nycklar, koder och vaktsamtal för att komma ut eller in? Är det verkligen taggtråd mellan mig och utsikten?

Och tvärtom förstås, alla platser som vi inte kan se, eftersom vi är på utsidan av communityt. På kartan kan vi se att det finns ett läckert rutnät av kanaler mellan husen, men det är inte för oss eftersom vi är utanför grindarna …

Bro till en gated community i Sydafrika – där innanför ligger husen omgivna av kanaler

Trygghet eller nödvändigt ont?

Gated communities finns ju inte bara i Sydafrika utan på många håll i världen, bland annat i USA. Under medeltiden, när Europa var en våldsam plats, stängde många städer in sig bakom stadsmurar och portar, i dåtidens gated communities. Murarna revs när Europa blev tryggare, men nu kommer grindsamhällena tillbaka och ökar i popularitet. Är det för att Europa känns mer otryggt igen? Eller är det bara så att vi vill ha en tydligare skillnad mellan ”vi och dem”?

En gång i tiden omgavs Halmstad, liksom många andra europeiska städer, av en ringmur

Gated communities som behövs för trygghet har vi full förståelse för, även om det i vår värld känns som ett nödvändigt ont. Målet borde ju vara att världen skulle vara så trygg, så välordnad och så rättvis, så att stängslen och grindarna inte skulle behövas.

Även vi känner en trygghet när vi på kvällarna, i Sydafrika, somnar i hus som ligger innanför staket, taggtråd och elstängsel. Men frihet, nej, det känner vi ju inte. Alla dessa attribut signalerar fängelse för oss. Vi har full förståelse för att det behövs ibland, men vi drömmer om en värld där det inte behövs.

Hur tänker du?

Hur tänker du om gated communities? Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med grindsamhällen, i olika delar av världen? Vart tror du utvecklingen är på väg, och varför?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev