Meny Stäng

Världen har förändrats

Hans Rosling, professor på Karolinska Institutet, har skrivit en läsvärd kolumn i DN idag. Enligt honom känner många svenskar inte till de förändringar som skett i världen under de senaste decennierna. Han hänvisar till en enkät där svenskarna svarar påfallande fel. Svenskarna tror till exempel att hälften av människorna i Tanzania kan läsa (rätt svar: 80 %), att en vietnames lever i 55 år (rätt svar: 75 år) och att kvinnor i Bangladesh föder 5 barn (rätt svar: 2,5 barn). Enligt Rosling svarar vi sämre än en apa (som borde kunna slumpa 25 % rätt), och det kan förklaras med att vi svarar med kunskaper om hur världen såg ut för 30 år sedan. /Helena

Gapminder finns en karta som visar hur länge människor lever och hur mycket de tjänar i olika delar av världen

© 2016 FREEDOMtravel. Alla rättigheter reserverade.

Tema av Anders Norén.