Meny Stäng

Hur reste svenskarna 2020? – resebarometern 2021

Hur reste svenskarna 2020? Pandemiåret 2020 blev ett år då utlandsresandet sattes på paus, men svenskarna stannade inte hemma utan gjorde i snitt tio fritidsresor inom landets gränser. Vi presenterar resultaten från årets upplaga av Resebarometern.

Twittra
Dela
Dela
Pin
Dela
Dela

Resebarometern 2021

Vi blev igår inbjudna till en digital presentation av Resebarometern 2021. Resebarometern görs av Resurs för Resor och turism på uppdrag av Resemagasinet Vagabond, försäkringsbolaget Europeiska ERV och Utrikesdepartementet (UD). Frågorna om utlandsresor har besvarats av drygt 2 000 personer och frågorna om Sverigeresor har besvarats av drygt 4 300 personer. Här är resultatet i en förhoppningsvis lättsmält variant.

Hur reste svenskarna 2020 - Resebarometern 2021

Hur reste svenskarna utomlands 2020?

Det är kanske inte direkt förvånande, men utlandsresorna störtdök under 2020. Mellan 2017 och 2019 gjorde vi svenskar mellan 11 och 12 miljoner utlandsresor per år. År 2020 gjorde vi istället 1,9 miljoner resor utomlands. Detta är en minskning med 84 procent jämför med 2019.

Vart reste svenskarna utomlands 2020?

När vi trots allt reste utomlands 2020, vart reste vi då? Du kan se 5 i topp här nedanför. Tänk på att många av resorna (exempelvis till Thailand) gjordes i början av året, strax innan pandemin bröt ut ordentligt.

  1. Spanien
  2. Danmark
  3. Finland
  4. Tyskland
  5. Thailand
Spanien, El Templo del sol

Tog svenskarna del av UD:s reseinformation?

En av de saker som svenskarna blev bättre på under coronaåret 2020 var att kolla UD:s reserekommendationer före avresa. 54 procent gjorde det jämfört med 14 procent 2019.

Ändrades behovet av försäkring?

Sammanlagt 40 procent ändrade inte sin syn på försäkringar. 19 procent tyckte att försäkringar blivit viktigare, 16 procent insåg behovet av försäkringar och 14 procent svarade att de redan sett över sina försäkringar inför framtiden.

I panelen diskuterades bland annat om försäkringen gäller när UD avråder från icke nödvändiga resor. Försäkringen kan ändå täcka vissa saker, men inte lika mycket som i vanliga fall. Exempelvis kanske den inte täcker om man drabbas av covid-19.

Hur reste svenskarna 2020 - tankar om försäkring

Hur många resor gjorde svenskarna 2020?

När det gäller fritidsresor så gjorde svensken i genomsnitt 0,5 utlandsresor med övernattning och 3,5 resor i Sverige med övernattning. Detta kan jämföras med att genomsnittssvensken ett ”vanligt” år gör drygt 2 utlandsresor med övernattning.

När under året 2020 reste svenskarna?

I vanliga fall inträffar resepeaken under sommarmånaderna. 2020 var inget vanligt år och peaken inträffade istället under januari och februari, det vill säga innan pandemin bröt ut på allvar.

hur reste svenskarna 2020 - vår besök på Tourest 2020
Vi besökte en resemässa i Tallinn i februari – sedan blev det mer eller mindre stopp för utlandsresor

Hur reste svenskarna 2020?

När det gäller utlandsresor valde svenskarna i första hand flyg (61 procent). För Sverigesemestern var det istället bil som gällde (66 procent). Både utomlands och i Sverige var det 4 procent som valde husbil.

Vem reste svenskarna med 2020?

De flesta reste med personer från det egna hushållet, både på utlandsresor (55 %) och på Sverigeresor (61 %). Dessa siffror är relativt lika andra år.

WIFI.se
Hur reste svenskarna 2020 - med hushållet
Resa med ”hushållet”? Jo, så gör ju vi också!

Var ”svemestrade” svenskarna 2020?

2020 gjorde vi nästan 80 miljoner fritidsresor i Sverige, vilket motsvarar cirka tio resor per vuxen svensk (både resor med övernattning och dagsresor). Men vart reste vi? Du ser 5 i topp-listan nedan! Panelen diskuterade att man visserligen undvikit storstäder, men att många resor gjorts inom det egna länet.

  1. Stockholms län
  2. Västra Götalands län
  3. Skåne län
  4. Dalarnas län
  5. Hallands län
Hu reste svenskarna 2020 - inom Sverige

Hur mycket spenderade svenskarna på Sverigeresan?

Enligt undersökningen spenderade de svenska hushållen i genomsnitt 5507 kronor resmålet och 4326 kronor på väg till resmålet.

Hur kommer svenskarna resa efter pandemin?

Det verkar som att svenskarna har upptäckt Sverige! Sammanlagt 37 procent planerar att resa i Sverige som förut, men 31 procent vill resa mer i Sverige och 14 procent kommer resa mindre utomlands.

Bengtsfors

Känner vi igen oss? Och känner du igen dig?

Vi har självklart alla påverkats av pandemin. Vi reste till Moravia och Silesia i Tjeckien i september, men i övrigt blev det mycket Sverige. Bland annat upptäckte vi alla fina platser längs med Göta kanal och Dalslands kanal. Hur blev ditt reseår 2020 och hur tänker du om resor 2021?

Hajstorp selfie

Prenumerera på vårt nyhetsbrev