Meny Stäng

Igelbäckens naturreservat i Sundbyberg

Igelbäckens naturreservat ligger i Sundbyberg norr om Stockholm. Vi tog en tur hit med elcyklarna i helgen, och fick en fin vandringstur i naturen bland massor av fornminnen från bronsåldern, järnåldern och … 1940-talet.

Twittra
Dela
Dela
Pin
Dela
Dela

Igelbäckens naturreservat

Igelbäckens naturreservat är ett välskött naturområde med tydligt uppmärkta motionsspår i olika längd, frikostigt med informationsskyltar och flera rast- och grillplatser.

Vi upptäckte snart att detta är ett populärt ställe för människor som vill vandra, jogga, cykla mountainbike, rida, träna på utegym eller åka skidor. Åka skidor utan snö kanske du undrar? Ja faktiskt, eftersom det finns ett skidspår med konstgjord snö.

Peter i Igelbäckens naturreservat

Igelbäckens naturreservat ligger i den norra delen av Sundbyberg, och naturområdet fortsätter också in i bland annat Solna. Vi cyklade till Ursviks motionsgård i Sundbyberg, och tog oss in i naturreservatet därifrån. Väl påpälsade var vi, eftersom det är rejält kallt att elcykla långa sträckor när det är 0-gradigt!

Igelbäcken – hem för många arter

Igelbäcken är en bäck som rinner från Säbysjön i Järfälla, genom Stockholm, Sundbyberg och Solna, och som sedan mynnar ut i Edsviken. I Igelbäcken lever många olika fiskar, kräftdjur och snäckor. Bland annat finns den sällsynta fisken grönling, som kan bli cirka 10-15 cm lång. Firren verkar trivas bra här, men dess existens hotas ibland av att bäcken under torra år hotar att torka ur längs långa sträckor.

Igelbäcken

Det finns också ett aktivt djurliv runt bäcken, i form av till exempel trollsländor och fåglar. Vi såg också att en bäver varit aktiv och jobbat hårt alldeles nyligen. Visste du att de bara gnager sig igenom en bit, och sedan låter stormarna hjälpa till med resten?

Bävergnagt träd

Motionsspår i Igelbäckens naturreservat

Väldigt många verkar komma till Igelbäckens naturreservat för att motionera. Vi mötte många som promenerade, joggade eller löptränade. Här är de motiosnsspår som finns i Ursviks motionsområde:

 • 2,5 km, elljusspår
 • 5 km, elljusspår
 • 7 km
 • 10 km
 • 15 km XTreme
 • Tillgänglighetsslinga
Helena i Igelbäckens naturreservat

Dessutom finns det egna leder för de som vill rida, cykla mountainbike eller åka skidor på konstsnö.

MTB-led i Igelbäckens naturreservat

Fornlämningar – gravar, husgrund och offersten

Vi gillar att promenera och samtidigt titta på något och kanske lära oss något nytt. Därför var det roligt att se att det finns så många fornlämningar från bronsåldern och järnåldern, tillsammans med informativa skyltar. Här finns bland annat ett 3000 år gammalt gravröse på en höjd och en stensättning från yngre bronsåldern (1100-500 före Kristus).

Man kan också se en husgrundsterass från järnåldern (500 före Kristus – 1100 efter Kristus). Lite spännande att föreställa sig hur våra förfäder en gång i tiden bodde här i ett långt hus med halm- eller vasstak och lagade mat över öppen eld. De hade boskap i ena änden av huset och odlade sånt som korn, vete och råg.

Den kanske mest kända fornlämningen i Igelbäckens naturreservat är en offersten från bronsåldern (cirka 1700-500 före Kristus). Den har legat på Skansen ett tag, men nu fått flytta tillbaka till sin ursprungliga plats. På stenens ovansida finns ett 70-tal ”älvkvarnar”, det vill säga små urgröpningar. I dem offrade forntidens jordbrukare till fruktbarhetsgudinnan, för att få en god skörd.

WIFI.se
Offersten i Igelbäckens naturreservat

Och lite nyare ”lämningar”

Det finns också lite nyare ”lämningar” i naturreservatet, såsom Krutbanan som byggdes för militären i början på 1940-talet. På järnvägen transporterades bland annat militär ammunition.

Krutbanan i Igelbäckens naturreservat

En fin dag i naturen

Det blev en fin dag i Igelbäckens naturreservat i Sundbyberg. Vi gillar kanske egentligen lite smalare och mer utmanande stigar, men området är välskött och bra skyltat. Fantastiskt skönt att komma hemifrån och ut på äventyr, även om det är små sådana. Härligt att våren är på gång!

Igelbäckens naturreservat

Fler naturreservat i Stockholmsområdet

Det finns gott om naturreservat i Stockholms län, faktiskt närmare 330 stycken. Dessutom finns två nationalparker. Vi har besökt ett litet gäng av dessa naturområden, som vi kan tipsa om:

Naturområden nordväst om stan

Naturområden nordost om stan

Naturområden söder om stan

Lötsjön i Sundbyberg
Lötsjön i Sundbyberg

Har du varit i Igelbäckens naturreservat? Vad tyckte du? Eller har du något annat naturområde du vill tips om?

Fakta om Igelbäckens naturreservat

 • Storlek: 127 hektar
 • Bildande: Skyddat sedan 2003
 • Kommuner: Sundbyberg (sträcker sig in i Solna och Stockholm)
 • Markägare: Vasakronan AB, Sunbyberg stad
 • Bäck: Igelbäcken
 • Mer info: Du kan läsa mer på Sundbybergs stads webbplats.

Djur och natur

 • Natur: Betesmarker och granskog (gammelskogar)
 • Träd: Gran, tall och lövträd
 • Växter: Timotej, ängskavle, ängsvingel, slån, hagtorn, jungfrulin, solvända, tjärblomster, gul- och vitmåra, daggkåpa, mossor, blåbär, harsyra, klibbticka, kabbleka, vattenveronika, vass, vasstarr, svärdslilja, sjöfräken, sjöranunkel, strandklo, svalting, strandlysing, grodmöja med flera.
 • Vilda djur: Rådjur, fälthare, räv, bäver, huggorm, snok, kopparödla
 • Fiskar: Den sällsynta fisken grönling (barbatula barbatula), abborre, gädda, mört, sutare, ruda och nissöga.
 • Fåglar: Buskskvätta, enkelbeckasin, morkulla, fasan, ormvråk, tornseglare, sånglärka, näktergal med flera.
 • Smådjur i bäcken: Kuvertbyggarslända, mosaiktrollslända, glanssnäcka, dykare, fjädermyggslarver, hundiglar, märlkräftor, skräddare, sötvatten-gråsuggor, ärtmusslor
 • Smådjur: Vårtbitare, gräshoppor, fjärilar och skalbaggar som allmän barkbock, granbarkborre, myrbagge, svart rödrock, vanlig vedknäppare och långhorningen skulderbock.

Service i Igelbäckens naturreservat

 • Parkering: Parkering finns vid Ursviks motionsområde. Fyra timmar med P-skiva gäller.
 • Toaletter: En tillgänglig toalett som är öppen för allmänheten finns vid Brotorpshallen.
 • Rastplatser och grillplatser: Finns på flera ställen och är utmärkta på kartor. Även vindskydd finns.
 • Informationsskyltar: Det finns gott om informationsskyltar, med kartor samt information om natur och kultur.
 • Tillgänglighet: Tillgänglighetsslinga finns som kan beträdas med rullstol. Utefter slingan finns två rastplatser med bord och stolar.

Aktiviteter i Igelbäckens naturreservat

 • Vandra och jogga: Det finns ett flertal motionsslingor där man kan vandra eller jogga.
 • Cykla mountainbike: Det finns en led för mountainbike.
 • Rida: Man kan rida på anvisade leder.
 • Utegym: Utegym finns i anslutning till motionshallen.
 • Åka skidor: Skidspår finns, och vissa tider även skidspår med konstsnö.
 • Skidlekplats: Under vintersäsong och bra skidväder finns skidlekplats vid Milot i Ursviks Motionsområde.

Regler i Igelbäckens naturreservat

I naturreservatet måste man följa vissa regler. Utöver allmänna lagar är det förbjudet att:

 • Förstöra/skada fast naturföremål eller ytbildning, t.ex. genom att gräva, borra, hacka, rista, spränga eller måla.
 • Elda annat än på anvisad plats.
 • Rida eller framföra häst på markerade motionsspår eller att orsaka markskador vid ridning.
 • Cykla på markerade motionsspår eller att orsaka markskador vid cykling.
 • Sätta upp affisch, skylt eller liknande. Dock får snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor tillfälligt sättas upp.
 • Framföra motorfordon annat än på anvisade vägar.
 • Använda störande motordriven anordning för lek eller sport, eller på ett störande sätt använda musikanläggningar.

Hitta till Igelbäckens naturreservat

 • Bil eller cykel: Igelbäckens naturreservat ligger i Ursvik i Sundbyberg. Ställ in GPS:en på Ursviks motionsgård eller Brotorpshallen.
 • Kommunalt: Ta T-bana till Hallonbergen och därifrån buss 504 till Ursviks motionsgård.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev