Meny Stäng

Kyrksjölötens naturreservat – vid Kyrksjön i Bromma

Annons

Kyrksjölötens naturreservat ligger runt Kyrksjön i Bromma, i Stockholms kommun. Här finns massor av fåglar och gott om groddjur, och man kan promenera på fina träspångar genom naturen.

Twittra
Dela
Dela
Pin
Dela
Dela

Kyrksjölötens naturreservat i Bromma

Kyrksjölötens naturreservat ligger mitt bland Norra Ängbys villaträdgårdar i Bromma. Trots att man befinner sig nära Stockholms innerstad så är detta ett område som bjuder på fina naturupplevelser. Det var nästan så att det kändes lite ”sagoaktigt” när vi tog oss in i reservatet genom den lilla blomstertunneln.

Kyrksjölötens naturreservat

Kyrksjölötens naturreservat ligger i Riksby, Norra Ängby och Bromma Kyrka i den nordvästra delen av Bromma stadsdelsområde, i Stockholms kommun. 

Kyrksjön

Mitt i Kyrksjölötens naturreservat ligger Kyrksjön. Vattnet i sjön är klart och där det är som djupast är det runt två meter. Runt 65 olika fågelarter brukar siktas här varje år, och platsen är populär bland fågelskådare. I båda ändar av sjön finns en brygga där man kan ta en paus eller spana på fågellivet. Om det blir tillräckligt kallt på vintern plogar man för skridskoåkning.

Kyrksjön

Fåglar och groddjur

En del av Kyrksjölötens naturreservat är skyddat som ett så kallat Natura 2000-område, ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Det finns gott om fåglar i reservatet. Här kan man bland annat se skyddsvärda fåglar som fiskgjuse, häger, duvhök, stenknäck, spillkråka, mindre hackspett och svarthakedopping.

Kyrksjön omges av en av Stockholms största fuktlövskogar. Här trivs groddjuren riktigt bra, och för att de ska trivas ännu bättre har staden grävt två groddammar. Dessutom har de anlagt två ”grodtunnlar” så att groddjuren lätt ska kunna röra sig mellan lekmiljö och övervintringsplatser. Här hittar man padda, åkergroda, vanlig groda, större vattensalamander och mindre vattensalamander.

groddamm

På träspångar genom naturen

Fina stigar går runt en stor del av naturreservatet, och genom de fuktigaste områdena kan man gå på fina träspångar. Detta gillade vi verkligen, fantastiskt fint! Tydligen får man inte cykla här (det får man bara på markerade cykelvägar), men enligt en dam vi mötte så går det bra att leda cyklarna.

Kyrksjölötens naturreservat
Kyrksjölötens naturreservat

Minnen från istid och 1800-tal

Istiden gör sig påmind i Kyrksjölötens naturreservat genom stora stenblock och De Geermoräner. De långsmala moränformationerna bildades under inlandsisens avsmältning för cirka 10 000 år sedan.

I området finns också ett gravfält från järnåldern samt den så kallade ”Ryssmuren”. Tidigare trodde man att muren byggdes av ryska krigsfångar på 1700-talet, men senare undersökningar har visat att muren är ett odlingsröse från 1800-talet.

Ljuskväll med levande ljus runt Kyrksjön

Vi har en kompis som bor nära Kyrksjön, och hon har berättat för oss om en fin happening som brukar ske på höstarna. En kväll tänder Mälarscouterna levande ljus runt hela sjön och alla som bor i närheten går man ur huse. Du kan läsa mer om eventet hos Mälarscouterna. Låter superfint!

Kyrksjön

Vi älskar verkligen att det finns så här fin natur så här nära Stockholm. Har du varit vid Kyrksjölötens naturreservat? Berätta gärna!

Fakta om Kyrksjölötens naturreservat

 • Adress: Kyrksjön
 • Storlek: 50,5 hektar
 • Bildande: 1997
 • Stadsdel och kommun: Bromma stadsdelsförvaltning i Stockholms kommun
 • Sjö: Kyrksjön
 • Mer info: Du kan läsa mer på Stockholms stads webbsida

Natur i Kyrksjölötens naturreservat

 • Natur: Fuktlövskog (klibbal och glasbjörk)
 • Växter: Bland annat hägg, jolster, skogskornell, brakved, videbuskar, sly, ormbunkar, starr, hundkex, brännässlor, hallon och vedsvampar. Botten av sjön täcksav den rödlistade kransalgen rödsträfse.
 • Fåglar: Rikt fågelliv med bland annat brunand, vigg, rörhöna, knölsvan, häger, duvhök, spillkråka, fiskgjuse, stenknäck, mindre hackspett, skäggdopping, svarhakedopping, smådopping, rödhake, stare, bofink, gärdsmyg, koltrast, nötväcka, talgoxe, näktergal, svarthätta, kärrsångare, härmsångare, rörsångare och sävsparv.
 • Groddjur: Padda, åkergroda, vanlig groda, större vattensalamander och mindre vattensalamander.
 • Fjärilar: Aurorafjäril, kålfjäril, citronfjäril, nässelfjäril och påfågelöga.
 • Övriga insekter: Trollsländor, vårtbitare, gräshoppor med flera.

Aktiviteter vid Kyrksjölötens naturreservat

 • Vandra/promenera: Fina stigar för promenader. Bland annat finns ett upplyst motionsspår i den sydöstra delen.
 • Cykla: Man kan cykla på anvisad väg inom reservatet.
 • Fiska: Du kan fiska (ruda och möjligtvis abborre) i Kyrksjön om du har sportfiskekort.
 • Fågelskådning: Här finns runt 65 olika fågelarter. Du kan bland annat skåda från de två bryggorna. Den norra bryggan är tillgänglighetsanpassad.

Regler i Kyrksjölötens naturreservat

Utöver allmänna föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det i Kyrksjölötens naturreservat förbjudet att:

 • Medföra hund som inte är kopplad
 • Framföra motorbåt eller motordrivna modellflyg/modellbåtar
 • Cykla eller åka moped på annat än anvisad väg
 • Tälta och campa
 • Medvetet störa fåglar och däggdjur, till exempel genom att klättra i boträd eller på nära håll fotografera bo/lya
 • Göra upp eld
 • Bryta kvistar, fälla, beskära levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt
 • Förstöra/skada fast naturföremål eller ytbildning till exempel genom att gräva, borra, rista, spränga, elda eller måla
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch eller skylt. Dock får snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor sättas upp tillfälligt, och ska avlägsnas omedelbart efter avslutat arrangemang.

Hitta till Kyrksjölötens naturreservat

 • Till fots eller cykel: Entréerna på norra sidan nås via Spångavägen. De södra delarna nås till exempel via Bergslagsvägen.
 • Bil: Parkering finns vid Vultejusvägen. Det finns också parkeringsplatser vid till exempel Åkeshovshallen.
 • Buss: Du kan ta buss till hållplatserna Kyrksjölöten, Urban Hjärnes väg eller Salixvägen. Kolla trafiken på sl.se.
 • Tunnelbana: Ta tunnelbanans gröna linje till Åkeshov.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev