Meny Stäng

25 fakta om älgar – skogens konung

Annons

Har du koll på dessa fakta om älgar? Skogens konung, som älgen ibland kallas, är verkligen mäktig när man möter den i naturen. Men har du koll på hur stora de kan bli, varför det finns vita älgar och hur jägarna bedömer sina älgtroféer?

Twittra
Dela
Dela
Pin
Dela
Dela

Älgmöten och älgminnen

Älgar finns runt om i hela Sverige, förutom på Gotland, och som svensk är det stor chans att man sett älg vid några tillfällen. Senast vi såg älgar var när vi gick en kulturstig på Värmdö i våras. Förra året mötte Peter också en älg på ön Ringsö i Mälaren. Älgen låg och vilade vid vägkanten och när han passerade reste den sig och stirrade. Då ser man sig över axeln mer än en gång …

Jag (Helena) minns framför allt en älg från barndomens midsommarfirande i Tylösand. Älgen kom fram till skogsbrynet och tittade länge och storögt på de där konstiga människorna som dansade varv efter varv runt en stång … Och jo, jag minns en som kom in i vår trädgård också, och en jag mötte på en skogsstig. De är stora!

Fakta om älgar - älg i Norge
En älg som vi fotade genom bilfönstret i Norge

Fakta om älgar

Här har vi nu samlat en rad intressanta fakta om älgar. Vi är inga älgexperter i grunden, men har lagt en hel del tid på att söka information. Ibland står lite olika fakta om älgar i olika källor, och vi har gjort vårt bästa för att hitta information som verkar samstämmig och tillförlitlig. Håll till godo!

1. Det finns två arter av älg

Älg, som heter Alces på latin, kan delas in i två underarter: europeisk älg (Alces alces) och amerikansk älg (Alces americanus). De två sorterna är relativt lika varandra, men skillnader finns i i konstruktionen av benbitar i överkäken, i storleken och formen av tjurarnas horn, i pälsfärgen och i de allmänna kroppsproportionerna.

Fakta om älgar

2. Älgen är ett ”ungt” släkte

Ur evolutionärt perspektiv kan man säga att älgen är ett ”ungt” släkte. De äldsta fossilen man hittat av släktet ”Alces” är nämligen ”bara” 2 miljoner år gamla och de äldsta fossilen av ”Alces alces” är inte mer än 100 o0o år gamla. Studier visar att anfadern till dagens älgar levde i Centralasien för 60 000 år sedan.

3. Älg har olika namn på engelska

I Nordamerika kallar man älgar för ”moose” och i Storbritannien kallar man dem för ”elk”. Om man använder ordet ”elk” i Nordamerika finns det däremot risk att man tror att man pratar om en vapitihjort.

4. Älgarnas område har krympt

Älgar lever idag i norra Europa, norra Asien och Nordamerika. Förr hade de ett mycket större globalt utbredningsområde, men på grund av jakt och annan mänsklig aktivitet har populationen och området där de lever decimerats.

Fakta om älgar

5. Älgar lever ensamma

En kanske lite överraskande fakta om älgar är att de verkar gilla singellivet. Större delen av livet lever de ensamma. Om vintern händer det att de samlas i mindre grupper, men under parningstiden på hösten tillåter inget par andra i närheten. Det inträffar ibland häftiga strider mellan två tjurar som tävlar om en specifik ko, men ofta räcker det med att den större älgen beter sig hotfullt för att den mindre ska ge sig iväg.

6. Älgkor är dräktiga i 8 månader

Älgkor blir brunstiga i slutet av september, och desto senare ju längre norrut man kommer. Djuren parar sig på hösten och kon är sedan dräktig i 8 månader (230-240 dygn). Kalvarna föds vanligen i maj eller juni. Oftast blir det en kalv, men det kan också bli tvillingar. Kalvarna stannar ett år hos mamma, innan hon tycker det är dags för dem att klara sig själva.

Fakta om älgar

7. Älgar växer snabbt

En älgkalv väger mellan 8-15 kilo när den föds och ökar sedan i vikt med cirka 1,5 kilo per dag, under de första månaderna.

WIFI.se
Älgkalv

8. Älgar är storätare

Älgar är stora djur, och därmed behöver de också mycket mat. Under sommarhalvåret kan de äta upp till 35 kilo per dag, enligt vissa källor. Under vintern äter de lite mindre, kanske ”bara” 15 kilo per dag.

9. Grönt är skönt

På sommarhalvåret lever älgar främst av blad, skott och mindre kvistar av asp, sälg, rönn, ek och björk, samt näckrosrötter. På hösten varierar de kosten med blåbärsris, havre och andra grödor från odlade fält. Vintertid blir det tallris, enris, kvistar och kanske bärris, ljung och tallbark.

Vinter

10. De tyngsta älgtjurarna kan väga 800 kilo

Älgarnas storlek beror på kön, art och vilken miljö den lever i. I Sverige har älgkor vanligen en mankhöjd på 150 till 170 cm, och tjurar en mankhöjd på 180 och 210 cm. Älgkor väger cirka 270-360 kilo medan tjurarna väger 380-540 kilo. De tyngsta kända älgtjurarna har vägt nära 800 kilo.

11. Det är stor skillnad på älgtjurar och älgkor

Älgtjurar och älgkor skiljer sig åt på flera sätt. För det första bär tjurarna horn. För det andra blir tjurarna efter 5-6 års ålder betydligt (runt 20 procent) större än korna. För det tredje har kon en vit strimma vid könsorganet.

Fakta om älgar

12. Hornen kan väga över 18 kilo

Liksom hos många andra hjortdjur är det bara hannarna som bär horn. Hornen växer försiktigt fram hos älgkalven under det första levnadsåret, och kan då synas som små bulor bakom ögonen. Vid två års ålder syns mindre spetsar, och mellan 6 och 12 års ålder är hornen som störst. Då kan de väga över 18 kilo. Älgarna i Alaska kan ha ännu tyngre horn, som väger upp till 40 kilo.

13. Älgar tappar sina horn

Älgar tappar sina horn varje år, på vintern. På våren växer de ut igen, och de kan då växa 2 cm per dag.

14. Det finns två sorters älghorn

 Älgens horn finns i två typer, ”stång- eller grenhorn” (cervina horn) och ”skovelhorn” (palmata horn). Älgtjurar med cervina horn är vanligast i södra Sverige, medan skovelhorn är vanligare i norra Sverige. Skovelhornen kan bli så stora att de spänner över runt 1,5 meter.

Horn

15. Älgtrofén bedöms med poäng

För att bedöma om man skjutit en medaljtjur behöver man penna, papper och ett stålmåttband. Man lägger ihop sina poäng genom att mäta hornets stångomkrets, utlägg (där trofén är som bredast), vertikal hornlängd, skovelbredd, taggarnas längd och taggantal.

16. Många taggar = hög status

Ju fler taggar hornkronan har desto högre status ger trofén. Man räknar taggarna på båda hornen och det totala antalet avgör om det till exempel är en ”tolvtaggare”. På Expressen har vi bland annat kunnat läsa om en jägare som fällde en 32-taggare.

Fakta om älgar

17. Vita älgar finns – men är ovanliga

Vita älgar är sällsynta och man uppskattar antalet i Sverige på runt 20-100 stycken. Att de är vita beror vanligtvis på ”leucism”, vilket innebär att de har fullständig eller partiell brist på eumelanin eller feomelanin. För att en kalv ska bli vit måste anlaget finnas hos både tjuren och kon.

18. Älgar är snabba

Ytterligare fakta om älgar är att de är snabba. De kan under långa sträckor ta sig fram i 30 km/h. På en kortare sträcka kan den springa i 60 km/h.

19. Älgar är bra på att simma

Det är inte ovanligt att man ser älgar simma. De är duktiga simmare och väljer ibland att simma över sjöar istället för att gå runt. Enstaka älgar har till och med simmat från Sverige till Danmark.

fakta om älgar

20. Älgar kan bli aggressiva

Älgar rör sig ofta långsamt och beter sig gärna lugnt. Om de blir rädda kan de dock uppvisa aggressivitet. Detta gäller inte minst om en älghona är rädd att hennes kalv är i fara.

21. Älgar har fiender i djurvärlden

Trots att älgen är så stor så har den fiender. Det är framför allt yngre, sjuka och gamla älgar som behöver oroa sig. Dessa har svårare att försvara sig och kan bli ett byte för en vargflock eller möjligtvis en björn. I andra länder kan puma, svartbjörn och sibirisk tiger utgöra hot, och det finns till och med rapport om att älg har dödats av späckhuggare.

22. Människan är älgens största fiende

Människan är älgens största fiende, framför allt på grund av älgjakten. Älgar kan också dödas i trafikolyckor, och trängas tillbaka till mer begränsade områden på grund av mänsklig aktivitet.

23. Älgar kan bli 25 år

Älgar kan bli 25 år gamla. De riskerar dock att falla offer för älgjakt eller bilolyckor i yngre ålder, och många blir kanske inte mer än 10 år.

Skogens konung

24. Sverige är älgtätaste landet

Det finns mellan 300 000 och 350 000 älgar i Sverige på ett ungefär (olika källor anger lite olika siffror avseende fakta om älgar). Varje år skjuts knappt 100 000 älgar, men det föds också cirka 100 000 nya kalvar varje år. Sverige har den tätaste ”befolkningen” av älgar i hela världen.

25. Man kan lära sig mer fakta om älgar i älgparker

Även om det finns gott om älgar i Sverige så är det inte alltid så lätt att få syn på dem. Om man vill vara helt säker på att se en älg kan man ta sig till en älgpark där man kan träffa älgar på nära håll, och lära sig mer om dem.

Fakta om älgar

Fler roliga fakta om älgar

  • Seriefiguren Hälge, som skapats av Lars Mortimer, är kanske Sveriges mest kända älg. Den melankoliske älgen Hälge lever i storskogen kring byn Avliden.
  • Astronomen Tycho Brahe hade en tam älg hos sig på ön Ven. En dag år 1591 blev han bjuden på fest på citadellet i Landskrona. Älgen blev törstig och gästerna bjöd den på mjöd. Tyvärr blev den överförfriskad och snavade i en trappa, med ett brutet ben som följd. Trots omvårdnad tvingades man sorgligt nog att avliva älgen.
  • Danska älgar är ovanliga, eftersom det inte funnits vilda älgar i Danmark sedan stenåldern. Minst två älgar har dock simmat över från Sverige, varav den ena dog i en tågolycka. Man har också satt ut ett fåtal älgar i ett hägn.
  • Älgrecept är inte helt ovanliga. Vad sägs om älggryta, tjälknöl, älgköttbullar, älgfärsbiffar eller kanske älgfilé?

Fler fakta om älgar?

Har du koll på några fler intressanta fakta om älgar? Eller kan du kanske dela med dig av några spännande älghistorier?

Alla bilder i inlägget om fakta om älgar är lånade från Pixabay, förutom älgen som är fotad i Norge och älghuvudet, som är våra egna bilder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev