Meny Stäng

Läser folk bloggar 2019? – om svenskar och internet

Årets upplaga av rapporten ”Svenskarna och internet” är intressant läsning. De flesta svenskar tycker att digitaliseringen underlättar livet, medan några tycker att den krånglar till tillvaron. Men vad har egentligen hänt med användandet av sociala medier? Och läser folk bloggar 2019?

Twittra
Dela
Dela
Pin
Dela
Dela

Läser folk bloggar 2019?

Enligt rapporten ”Svenskarna och internet 2019” uppger ungefär hälften (49 %) av internetanvändarna att de läser bloggar. En av tio läser bloggar varje dag, och bloggläsande är mest populärt i åldern 26-45 år.

Andra som gillar att läsa bloggar är föräldrar med hemmaboende barn, stadsbor och de mellan 36-45 år. Färre än 1 av 10 bloggar själv. Extra populärt att blogga är det bland personer mellan 36-45 år och bland personer med funktionsnedsättning.

Vi tillhör den där procenten som läser bloggar, och som bloggar …

Svenskarna och internet 2019

Svenskarna och internet är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och om digitaliseringen av samhället. Undersökningen genomförs varje år av Internetstiftelsen. Här kommer vår snabbversion, för dig som inte orkar läsa hela rapporten.

Läser folk bloggar 2019?

1. Allmänt om internetutvecklingen

De flesta i Sverige har tillgång till internet och tillgången till fiber ökar, även på landsbygden. De äldre mer och mer digitala. Drygt en miljon människor använder dock inte internet dagligen, och de som inte använder internet ser ingen nytta med det. Mobilerna används mer, och datorerna mindre.

 • 98 % av hushållen har tillgång till internet
 • 95 % av befolkningen använder internet
 • Surfplattan används mest av de mellan 66-75 år
Läser folk bloggar 2019?
På landet … när det bara finns internet på en viss liten spot

2. Digitala samhällstjänster

De flesta anser att digitala samhällstjänster underlättar, men det finns också en liten grupp (framför allt äldre) som anser att de digitaliseringen försvårar. I topp hamnar Skatteverkets digitala tjänster, som används av 74 % av befolkningen.

 • Mer än 70 % använder digitala samhällstjänster
 • 70 % använder kollektivtrafikens digitala tjänster
 • 50 % använder sjukvårdens e-tjänster

3. Banktjänster och e-handel

Majoriteten av Sveriges befolkning använder sig av internetbank, Mobilt BankID och Swish. Barnfamiljer använder sig av e-handelsappar och begagnatsajter extra mycket, men anser också att de är extra utsatta för bedrägerier.

 • Drygt 90 % använder internetbank
 • Drygt 80 % använder Mobilt BankID
 • Nästan 80 % använder Swish
Smarta appar för resan

4. Digital integritet och delaktighet

Oron för att storföretag som Google och Facebook inkräktar på integriteten ökar. Majoriteten känner sig delaktiga i det digitala samhället, men det är vanligare bland äldre att inte känna sig delaktiga.

 • Nästan hälften känner sig övervakade på internet
 • 3 av 10 i åldern 12-25 år drabbas av näthat
 • 1 av 10 känner sig inte delaktiga i det digitala samhället

5. Sökkällor och källkritik

Nästan alla googlar, både yngre och äldre, och de flesta använder Wikipedia. Äldre litar mer på information på internet än vad yngre gör. Färre och färre delar andras innehåll i sociala medier.

 • 4 av 10 pensionärer googlar dagligen
 • 94 % av studerande använder Wikipedia
 • 4 av 5 accepterar användarvillkor utan att läsa dem
Google

6. Digitala kommunikationstjänster

Nästan alla använder e-post, och de äldre mejlar oftare än de yngre. De yngre chattar oftare och chattandet ökar. Facebook Messenger är den mest använde meddelande- eller samtalstjänsten. Whatsapp ökar och Skype minskar.

 • 97 % använder e-post
 • Drygt 90 % under 45 år chattar
 • 70 % ringer videosamtal

7. Sociala medier

En stor majoritet använder sociala medier, men ökningen har avstannat. Instagram och Snapchat har minskat i tillväxttakt och Facebook har stannat av. De unga föredrar Snapchat och föräldrarna hänger på Facebook. Kvinnor använder sociala medier mer än män.

WIFI.se
 • 83 % använder sociala medier
 • 40 % anser att tiden med sociala medier inte är meningsfull
 • 98 % av de som studerar använder sociala medier
Läser folk bloggar 2019?

8. Mediekonsumtion

En stor tillväxt syns för poddar och digitala böcker. Konsumtion av film och musik på nätet ökar, och fler är villiga att betala för dessa tjänster. Netflix ökar, men Youtube har avstannat i tillväxt. Prenumerationer på digitala tidningar ökar något, men om man räknar papperstidningar och digitala tidningar tillsammans så minskar tidningsläsandet.

 • 1 av 3 lyssnar på ljudböcker
 • Drygt var tredje läser dagstidning på nätet varje dag
 • 50 % läser bloggar

9. Spel online

Mer än hälften av internetanvändarna spelar nöjesspel online och var tionde spelar om pengar på nätet. Framför allt är det unga män som spelar. De flesta föredrar att spela på mobilen.

 • 3 av 5 spelar nöjesspel på nätet
 • Drygt 1 av 10 ser mobilspel som väl använd tid

Hur har du ändrat ditt internetanvändande?

En kollega till mig berättade att hennes dotter en dag frågade ”Mamma, vilken var din favorit-Youtuber när du var liten?”. När man hör sånt påminns man om hur fort utvecklingen på internet har gått …

Vi har nog successivt börjat använda fler och fler digitala samhällstjänster. Däremot använder jag fortfarande datorn mer än mobilen, och vi har inte börjat lyssna på poddar … Känner du igen dig i undersökningens siffror? Har du förändrat ditt internetanvändande under de senaste åren?

Läser folk bloggar 2019?
För nån vecka sen såg det ut såhär i vårt kök …

Prenumerera på vårt nyhetsbrev