Meny Stäng

Latin i vardagen – 25 prefix för att ”knäcka koden”

Latin i vardagen, låter det tråkigt? Tvärtom, du kan redan mer latin är du anar! Både svenskan och andra europeiska språk dryper av latin och om man lär sig några få stavelser och uttryck kan man plötsligt förstå väldigt mycket … på väldigt många språk!

Twittra
Dela
Dela
Pin
Dela
Dela

Latin i vardagen

Jag (Helena) är språkintresserad och jag har läst ganska många språk (engelska, franska, spanska, ryska, isländska och danska) men jag pratar inte så många. Mitt favoritämne i gymasiet var varken franska eller spanska … utan ”allmän språkkunskap”. Jag tror att andra tyckte att det var ett ganska torrt ämne. För mig var det nyckeln till allt.

Vi fick lära oss ett antal prefix (förleder) och suffix (efterleder) och sedan blev alla språk i Europa som ett roligt pussel. Ta en förled, en mittendel och en efterled. Skapa och skapa nytt! Plötsligt såg jag hur latinet fanns överallt, och allting blev så enkelt. Kanske är det likadant för dig, men om inte, så vill jag gärna dela med mig av några trix för att förstå krånglig svenska (kan nästan utlova många rätt på högskoleprovets språkdel) och ord på andra språk.

Roman baths

25 prefix (förleder) som hjälper dig att förstå krånglig svenska och europeiska språk

Här är 25 prefix (förleder, alltså början på ord) som du stöter på om och om igen. De betyder i stort sett alltid samma sak, oavsett om det är på högtravande svenska, engelska, franska eller något annat språk. Väldigt praktisk att kunna oavsett om du löser korsord här hemma eller vill förstå något på utlandsresan!

1. Ab – av/bort

 • Abdikera (avsäga sig sitt ämbete)
 • Abrubt (avbrutet plötsligt)
 • Abstinens (avhållsamhet)
Stadshuset i Belfast
Om man abdikerar får man avsäga sig/lämna bort tronen

2. Ad/att – till

 • Addera (tillägga)
 • Adaptera (anpassa till)
 • Attrahera (dra till sig)
 • Adjektiv (läggs till substantivet)

3. Kon/kom – samman/med

 • Konsensus (samförstånd)
 • Kombinera (sätta samman)
 • Komprimera (sammanpressa)

4. Kontra – mot

 • Kontrast (motsättning)
 • Kontrovers (motsättning)
 • Kontrarevolutionär (mot revolutionen)
ki aulan
Stark kontrast (motsättning) mellan två helt olika byggnader

5. De – ned/bort

 • Definiera (avgränsa)
 • Deprimerad (nedstämd)
 • Deportera (bortföra)
 • Demoralisera (ta bort moralen)
 • Destruktion (ta bort/förstöra strukturen)

6. Dis/des – Ta isär

 • Diskriminera (isärskilja)
 • Dissekera (sönderdela)
 • Desorienterad (ta bort orienteringen)
Shoppingcenter Ostrava
Är du desorienterad i tillvaron?

7. Ex – ut

 • Export (utförsel)
 • Expressiv (uttrycksfull)
 • Expandera (utvidga)
 • Exit (utgång)

8. Extra – utöver

 • Extraordinär (utöver det vanliga)
 • Extravagant (överdådig)
 • Extraterrestrial (utomjordisk)
Klänning
Lite extravagant kanske – utöver det vanliga

9. In/im – in

 • Inkludera (inbegripa)
 • Immigration (invandring)
 • Impression (intryck)
 • Inhalera (inandas)

10. In/im – inte

 • Inkonsekvent (inte konsekvent)
 • Immun (inte mottaglig för smitta)
 • Impopulär (inte populär)
Dolni Vitkovice
Det vore bra om man vore immun (inte mottaglig) för covid-19

11. Inter – mellan

 • Intervall (mellan toner)
 • Internationell (mellan länder)
 • Internet (mellan nät)

12. Intra/intro – inom

 • Intravenös (inom en ven)
 • Introvert (inåtvänd)
 • Intranät (inom nätet)
 • Introducera (ledsaga inom något)
Det är skillnad på intranät (inom nät) och internet (mellan nät)

13. Ob/opp – mot

 • Obstruktion (motstånd)
 • Opponera sig (motsäga sig)

14. Per – genom

 • Perforera (genomborra)
 • Perspektiv (genomsyn)
 • Perfekt (genomarbetad)
Osten ser nästan perforerad (genomborrad) ut

15. Post – efter

 • Postdatera (förse med senare datum)
 • Postglacial (efter istiden)
 • Postdoc (forskningstjänst efter att man disputerat)
 • Postkolianism (efter kolonialismen)
 • Postmodernism (utveckling efter modernismen)
Efter min dispitation hade jag kunnat ta anställning som ”Post Doc”

16. Pre – före

 • Preparera (förbereda)
 • Prefix (förstavelse)
 • Predestinerad (förutbestämd)
 • Preventivmedel (förebygga graviditet)

17. Pro – framåt

 • Progressiv (framåtsträvande)
 • Propeller (driver framåt)
 • Prominent (framstående)
 • Proamerikansk (för amerikaner)
Helikoptertur över Stockholm
Helikopterns propeller driver framåt – och det är ju tur!

18. Re – åter

 • Repetera (göra åter/upprepa)
 • Retur (tillbakaresa)
 • Retirera (gå tillbaka/åter)
 • Revidera (åter granska)

19. Retro – tillbaka/bakåt

 • Retro (tillbakablickande mode)
 • Retroaktiv (tillbakaverkande)
 • Retrospektiv (ger återblick)
Retrospektiv? Peter blickar tillbaka på en svunnen tid …

20. Se – isär, bort

 • Selektion – urval, utväljande
 • Segregation – särskiljande av grupp
 • Separera – ta isär, skilja åt

21. Semi – halv

 • Semifinal – halvfinal
 • Semikolon – som ett ”halvt” kolon

22. Sub – under

 • Subvention (understöd)
 • Subtrahera (ta bort/minus)
 • Submarin (ubåt/undervattensbåt)
Engelskans submarin är förstås nånting som kan röra sig under havets yta

23. Super – över/jätte (förstärkande)

 • Superfin (jättefin)
 • Superlativ (översvallande uttryck)
 • Supermakter (stora makter)

24. Trans – över (till andra sidan)

 • Transportera (överföra/förflytta)
 • Transaktion (överföring)
 • Transsibiriska järnvägen (järnväg över Sibirien)
 • Transsexuell (över från ett kön till ett annat)
 • Transistor (föra över ljud)
Transsibiriska järnvägen
Spännande resa med Transsibiriska järnvägen – tvärs över Sibirien

25. Ultra – utöver

 • Ultraljud (frekvens högre än översta gränsen för människans hörsel)
 • Ultraviolett (osynligt ljus utöver/bortanför violett)
 • Ultrarapid (otroligt snabb)

Fler tips på prefix och latin i vardagen?

Gillar du språk? Har du kanske fler tips på prefix och latin i vardagen? Eller har du några andra intressanta funderingar kring språk?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev