Meny Stäng

Coronavirusets spridning – vågar man resa nu?

Coronavirusets spridning ökar och ökar. Nu sprids viruset Covid-19 inte bara i Kina, utan också i Sydkorea, Iran och vissa delar av Italien. Hur vet man vad som händer härnäst? Vågar man ge sig ut och resa över huvud taget?

Twittra
Dela
Dela
Pin
Dela
Dela

Coronaviruset – Covid-19

Coronaviruset som sprids över världen, med ursprung i Kina, har nu fått namnet Covid-19. Vi skrev om coronaviruset den 1 februari, då sammanlagt 9800 fall av viruset hade diagnosticerats. Nu har siffran nästan tiodubblats och vi har sett spridning av viruset på så nära håll som i Italien. Vad ska man tänka om coronavirusets spridning nu? Vågar man resa någonstans alls?

Covid-19 Coronavirusets spridning

Coronavirusets spridning

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s senaste sammanställning (25 februari) har mer än 80 000 fall av det nya coronaviruset diagnostiserats och 2698 personer har avlidit till följd av infektionen.

Runt 97 procent av alla fall finns i Kina (rapporterat 25 februari), men smittade finns också i andra delar av världen. På senare tid har smittspridning rapporterats i vissa områden i Sydkorea, Italien och Iran, vilket kan tolkas som oroande.

Den här informationen blir förstås snart inaktuell, men du kan läsa kontinuerliga uppdateringar på Folkhälsomyndigheten och på ECDC:s webbsida. Du hittar också en interaktiv karta på Gisanddata, som visar coronavirusets spridning och som uppdateras kontinuerligt.

Covid-19 Coronavirusets spridning

Avrådan från resor till Kina

Den 17 februari ändrade UD sin avrådan angående resor till Kina. UD avråder nu från alla resor till Hubei-provinsen. De avråder vidare från icke nödvändiga resor till övriga Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Avrådan gäller tills vidare.

Covid-19 Coronavirusets spridning

Coronavirusets spridning i övriga världen

Även om Folkhälsomyndigheten fortfarande bedömer risken för smittspridning som låg inom Sverige, så bedömer man nu att risken är hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av coronaviruset utomlands, vilket beror på den senaste tidens utveckling. Förutom Kina rapporteras smittspridning av Covid-19 i följande länder och områden:

 • Sydkorea
 • Iran
 • Följande regioner i Italien: Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto
Outbrake

Det finns ingen officiell avrådan från att resa till dessa länder och områden, men om man varit här och kommer hem med hosta, andningssvårigheter eller feber bör man ringa 1177 Vårdguiden för bedömning.

Smittspridning har inte rapporterats på detta sätt i andra länder, även om människor insjuknat på många håll, till exempel i Japan, Singapore, Thailand, Taiwan, Malaysia, USA, Australien, Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

Febertermometer

Vågar man resa?

UD avråder för närvarande (25 februari) inte till några andra länder än Kina, med anledning av coronaviruset. Detta kan förstås ändras, och du kan alltid kolla aktuell status på webbsidan UD Avråder.

Sedan kan det ju kännas mer eller mindre bra att besöka vissa destinationer, beroende på hur läget ser ut. Coronavirusets spridning ökar fortfarande, och det är förstås svårt att förutspå precis hur det utvecklar sig. Vi är inte generellt oroliga att resa, men vi är förstås inte sugna på områden med smittspridning och vi följer utvecklingen noga.

WIFI.se
Covid-19

Hur tänker du om Coronavirusets spridning?

Vad tror du om coronavirusets spridning? När når det sin topp, och hur stort hinner utbrottet bli innan dess? Hur tänker du kring att resa i dessa tider?

Coronavirusets spridning

Fakta om Coronaviruset – Covid-19

 • Symptom: Luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka, men några får svårare symptom och dödsfall inträffar.
 • Dödlighet: WHO uppskattar i dagsläget dödligheten till 1-2 procent.
 • Inkubationstid: 2-14 dagar
 • Vaccin: Finns inte
 • Behandling: Behandlingen inriktar sig på att stödja funktionen hos organ, som lungor och njurar.

SMITTSPRIDNING och skydd

 • Så smittar sjukdomen: Genom kontakt med smittade människor eller genom hosta och nysningar, så kallad droppsmitta.
 • Så smittar sjukdomen inte: Erfarenhet från liknande tidigare utbrott visar att virus inte smittar via paket/post.
 • Då smittar man: Covid-19 smittar när man är sjuk samt i samband med insjuknandet. Enligt den kunskap som finns just nu smittar man inte under inkubationstiden.
 • Så länge överlever viruset utanför kroppen: Under begränsad tid och under särskilda betingelser (ännu inte helt klarlagt).
 • Spridningsrisk i Sverige: Bedöms för närvarande som mycket låg.
 • Så skyddar man sig: Tvätta händerna eller använda handsprit, undvika kontakt med smittade personer, inte röra vid ansiktet/ögonen. Munskydd skyddar inte den som är frisk från smitta, men den som är sjuk kan i viss utsträckning skydda omgivningen med munskydd.
 • Mer info: Frågor och svar hos Folkhälsomyndigheten

Alla bilder i inlägget är lånade från Pixabay

Prenumerera på vårt nyhetsbrev