Meny Stäng

Kulturreservat i Sverige – hela listan

Kulturreservat i Sverige – har du koll på dem? Vi besökte nyligen Lingnåre kulturreservat i Uppland, vilket var riktigt intressant. I samband med detta blev vi nyfikna på konceptet kulturreservat. Vad är det? Och var finns de?

Vad är kulturreservat i Sverige?

Begreppet kulturreservat infördes 1999, och ordet syftade till att efterlikna begreppet naturreservat. Genom att införa kulturreservat ville man möjliggöra vård och bevarande av kulturellt värdefulla landskap. Det kan till exempel handla om att man vill vårda mark, fornlämningar eller byggnader, men också kunskaper och traditioner.

Lingnåre kulturreservat i Sverige

Svenska kulturreservat – från norr till söder

Det finns för närvarande totalt 45 kulturreservat i Sverige (jan 2022), enligt Riksantikvarieämbetet. 35 stycken är bestämda av länsstyrelsen och 10 av kommuner. Om de svenska kulturreservaten är värda att besöka? Vi har besökt några och det var både intressant och fint. I övrigt vet vi inte, men vi är lite nyfikna på att undersöka det lite mer noggrannt. Vi gillar ju kultur och historia! Kanske har du besökt något och har några tips? Här är hela listan:

1. Hanhivittikko fäbod

 • Övertorneå kommun, Norrbottens län, Norrbotten
 • Fäbodmiljö och odlingslandskap

Hanhivittikko fäbod är en unik bevarad fäbodsmiljö och odlingslandskap från 1860 som ligger 10 kilometer nordväst om Övertorneå.

2. Atoklimpen

 • Storuman, Västerbottens län, Lappland
 • Samisk renskötselmiljö

“Atoklimpen” är ett märkligt format berg på 1006 meter högt 30 kilometer väster om Tärnaby, där man tar del av samisk renskötselmiljö sedan förhistorisk tid, och berget är heligt för samerna.

3. Gallejaur by

 • Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län, Lappland
 • Gårdsmiljö och odlingslandskap

Gallejaur by i Arvidsjaur med flera omålade timmerhus från 1800-talet samt med gårdsmiljö och odlingslandskap.

4. Rörträsk

 • Norsjö kommun, Västerbottens län, Västerbotten
 • Slåtterängar med översilningssystem

Rörträsk är en by i Rörsjö kommun. Sven Benjaminsson från Böle började nybygget 23 september 1793 vid sjön Rörträsk.

5. Fatomakke kyrkstad

 • Vilhelmina kommun, Västerbottens län, Lappland
 • Kyrkstad för samer och nybyggare

Fatmomakke kyrkstad är en helig plats för samer och nybyggare sedan 1700-talet, och ett spännande svenskt kulturreservat.

6. Sandvikens fiskeläge

 • Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län, Ångermanland
 • Fiskeläge

Sandvikens fiskeläge “de krökta ryggarnas fiskeläge” började byggas redan på 1600-talet. Härifrån kommer också traditionen att lägga in surströmming.

Nyhetsbrev

7. Mariebergs sågverkssamhälle

 • Kramfors kommun, Västernorrlands län, Ångermanland
 • Industrimiljö (arbetarbostäder)

Mariebergs sågverkssamhälle klart 1862 med en ångsåg i Bjärtrå.

8. Lögdö bruk

 • Timrå kommun, Västernorrlands län, Medelpad
 • Industrimiljö (bruksmiljö)

Lögdö bruk är ett före detta järnbruk från 1700-talet. Bruket är beläget vid Ljustorpsåns strand med masugnar vid Masugnsbäcken. Kvarnar och hammare fanns vid Aspån.

9. Lillhärjåbygget

 • Härjedalens kommun, Jämtlands län, Härjedalen
 • Gårdsmiljö (fjällgård) och odlingsoch fjällandskap

Lillhärjåbygget är ett fjälljordbruk med fäboddrift som anlades 1804.

10. Västeräng

 • Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län, Hälsingland
 • Gårdsmiljö (hälsingegård) och odlingslandskap

Västeräng är en by med fyra gårdar utanför Delsbo och gårdarna (fäbodarna) Ersk-mickels, Ol-Ers och Schäftners ligger tillsammans medan den fjärde, kallad Bommens, ligger lite utanför.

11. Våsbo fäbodar

 • Ovanåkers kommun, Gävleborgs län, Hälsingland
 • Fäbodmiljö och odlingslandskap

Fyra av vallarna (platserna) ligger norr om sjön Våsen, och ungefär en mil norr om såväl Edsbyn som fäbodvallens hemby Roteberg. Väldigt lite har förändras sedan år 1800.

12. Dysdalen

 • Älvdalens kommun, Dalarnas län, Dalarna
 • Fornlämningsområde med spår från sentida myrjärnsframställning

Med spår från sentida myrjärnsframställning under 1600- och 1700-talet. Blästbruk användes på många ställen i Sverige från cirka 700 före Kristus och sista gången i kommersiell drift 1871.

13. Axmars bruk

 • Gävle kommun, Gävleborgs län, Gästrikland
 • Industrimiljö (bruksmiljö)

1672 stod det nya bruket färdigt och kom sedan att under de närmaste hundra åren att tillhöra familjen Behm, eller närmare bestämt Brita Behm. I Axmar bruk finns brukshistoria med en bevarad hytta med två ugnar och en park med ruiner från det äldsta bruket på 1670-talet.

14. Kvarnstensbrottet i östra Utsjö

 • Malungs kommun, Dalarnas län, Dalarna
 • Industrimiljö (kvarnstensbrott)

Kvarnstensbrottet i östra Utsjö ståtar med urskog som fått växa fritt i dryga hundra år och här är allt orört, men det har huggits sten här i över tusen år.

15. Stabergs bergmansgård

 • Faluns kommun, Dalarnas län, Dalarna
 • Industri- och gårdsmiljö (gruv- och hyttmiljö) med odlingslandskap och trädgård

Stabergs bergmansgård från 1600-1700-talet är en av de mest välbevarade bergsmansgårdarna inom Kopparbergslagen, bygden kring Falu gruva, och ingår i UNESCO världsarvet med Falun.

16. Juhola Finngård

 • Torsby kommun, Värmlands län, Värmland
 • Gårdsmiljö (finngård) och odlingslandskap

Den 26 mars 1961 invigdes Mattila som turistanläggning med en skidstuga och därmed är Mattila Nordvärmlands äldsta turistanläggning. Mattila ligger mitt på ”Finnskogen” cirka 4 mil nordväst i Torsby kommun, nära gränsen till Norge. Gården har anor från mitten av 1600-talet där berättelserna lever än idag. Idag finns en finngård med rökstuga (den enda i världen som eldas regelbundet) och en frilufts- och boendeanläggning. I Mattila finns ett 40-tal stugor varav merparten går att hyra. Här finns restaurang, möteslokaler, en skidstadion och start för flera vandrings- och cykelleder

17. Lingnåre

 • Tierps kommun, Uppsala län, Uppland
 • Fossilt odlingslandskap

Detta svenska kulturreservat, som ligger på Hållnäshalvön i Tierps kommun, är ett 28 hektar stort område, som utsågs till kulturreservat 2004. Syftet är att “bevara ett unikt, i stora delar bevarat kulturlandskap från vikingatid och medeltid samt vårda dess kulturhistoriska och biologiska värden”.

Lingnåre kulturreservat i Sverige

18. Bråfors bergmansby

 • Norbergs kommun, Västmanlands län, Västmanland
 • Gårdsmiljö (bergmansgård) och odlingslandskap

Bråfors är en av landets äldsta bergsmansbyar. I hyttan tillverkades järn och på gården bedrevs jordbruk.

19. Linnés Hammarby

 • Uppsala kommun, Uppsala län, Uppland
 • Gårdsmiljö och odlingslandskap

Linnés Hammarby är en av Sveriges mest stilriktigt bevarade 1700-talsgårdar. Den köptes av Carl von Linné 1758 som en tillflykt från Uppsalas osunda miljö och ligger 15 kilometer sydost om Uppsala.

20. Brattforshedens krigsflygfält

 • Karlstads kommun, Värmlands län, Värmland
 • Försvarsmiljö

Brattforshedens krigsflygfält ligger en mil öster om Molkom i Värmlands län. Den 9 juni 1939 beviljade regeringen de första 20 små flygfälten som till slut blev 40. Idag återstår ett som är Krigsflygfält 16 Brattforshedens.

21. Gäddeholm

 • Västerås kommun, Västmanlands län, Västmanland
 • Herrgårdsmiljö och odlingslandskap med industrimiljö (bruks- och gruvmiljö)

Vid detta kulturreservat i Sverige finns park, trädgård, bebyggelse och omgivande marker vilka präglats av jordbruk och tegelbruk.

22. Gamla Pershyttans bergmansby

 • Nora kommun, Örebro län, Västmanland
 • Industrimiljö (bruks- och gruvmiljö)

Gamla Pershyttan är en välbevarad bergsmansby där människor brutit malm och tillverkat järn från 1300-talet fram till modern tid.

23. Brottö

 • Österåkers kommun, Stockholms län, Uppland
 • Gårdsmiljö och odlingslandskap

Här kan man vandra upp från ångbåtsbryggan genom ett anrikt skärgårdslandskap med åkrar, ängar, ekar, överväxta trädgårdar och spännande byggnader.

24. Igelbäcken

 • Stockholms stad, Stockholms län, Uppland
 • Tätortsnära odlingslandskap och rekreationsområde

Igelbäcken är ett cirka 10,5 kilometer långt vattendrag i norra Stockholm som förbinder Säbysjön i Järfälla med havsviken Edsviken vid Ulriksdals slott i Solna, som går genom Igelbäckens naturreservat.

25. Dalarö skeppsvraksområde

 • Haninge kommun, Stockholms län, Södermanland
 • Marin fornlämningsmiljö (skeppsvrak)

2014 fick vattnen utanför Dalarö namnet Dalarö skeppsvraksområde och blev Sveriges första marina kulturreservat. Under 800 år har detta varit en av sjöfartens viktigaste handelsleder in mot Stockholm.

26. Karlslunds herrgård

 • Örebro kommun, Örebro län, Närke
 • Tätortsnära herrgårdsmiljö med park och trädgård

Karlslund anlades på 1500-talet av hertig Karl, hertig över Närke och Södermanland, senare Karl IX. Karlslunds herrgård är en välbevarad mellansvensk herrgårdsmiljö med byggnader, trädgård och park.

27. Sommarro

 • Örebro kommun, Örebro län, Närke
 • Tätortsnära gårdsmiljö (landeri) med park

I Sommarro svenska kulturreservat kan man njuta av både vacker natur och spännande kulturlämningar i lövlandskap.

28. Nedre Söderby

 • Salem kommun, Stockholms län, Södermanland
 • Gårdsmiljö och odlingslandskap

Husen består av en knuttimrad parstuga och en uthuslänga innehållande loftbod och drängstuga. Byggnaderna är sannolikt uppförda under 1700-talet.

29. Åsnebyn

 • Melleruds kommun, Västra Götalands län, Dalsland
 • Gårdsmiljö och odlingslandskap

Typisk dalsländsk bondgård, med ett landskap präglat av 1800- och tidigt 1900-tal. I Åsnebyn kan man uppleva hur ett gammaldags dalsländskt jordbruk såg ut. Gården omnämns första gången i ett dokument från 1380.

30. Vallby Sörgården

 • Skövde kommun, Västra Götalands län, Västergötland
 • Gårdsmiljö och odlingslandskap

Skaraborgs enda kulturreservat. Det finns åtta byggnader på Vallby Sörgården, med en tvåvånings manbyggnad från 1826, två ekonomiflyglar, stenkällare, ladugård, fårhus och smedja.

31. Öna

 • Linköpings kommun, Östergötlands län, Östergötland
 • Gårdsmiljö och odlingslandskap

Byns gårdar ligger på en udde invid Stensjön och utgörs av små timrade stugor, som nämndes för första gången 1736.

32. Gräfsnäs slottspark

 • Alingsås kommun, Västra Götalands län, Västergötland
 • Slottsruin, park och friluftsområde

Gräfsnäs slottsruin och park är ett av kommunens största turistmål. Slottet omges av en slottspark med flera olika ädla lövträd såsom ek och ask, rödek, lönn och lind.

33. Smedstorps dubbelgård

 • Ydre kommun, Östergötlands län, Östergötland
 • Gårdsmiljö och odlingslandskap

Smedstorps dubbelgård har både hus och landskap bevarat sin karaktär alltsedan 1700-talet. Gårdens små, timmergrå byggnader ger en levande bild av hur bondens liv under självhushållningens tid i Sverige såg ut.

34. Åsens by

 • Aneby kommun, Jönköpings län, Småland
 • Gårdsmiljö och odlingslandskap

Här kan man ströva runt på egen hand eller delta i olika aktiviteter. Du får uppleva 1900 med jordbruk, hästkraft, arbetet med djuren, brödbak och stortvätt i brygghuset.

35. Gunnebo slott och trädgårdar

 • Mölndals kommun, Västra Götalands län, Västergötland
 • Slottsmiljö med trädgårdar och landskapspark

Gunnebo slott och trädgårdar uppfördes på 1700-talet, som sommarnöje för den framgångsrike köpmannen John Hall och hans familj. Idag ägs slottet av kommunen Mölndal och området håller öppet för allmänheten.

Gunnebo slott och trädgårdar

36. Ramsholmens odlingslandskap

 • Marks kommun, Västra Götalands län, Västergötland
 • Fossilt odlingslandskap

Området innehåller flera olika miljö- och naturtyper, mest gles lövskog och öppen mark, och inkluderar den befintliga gården Ramsholmen samt rester av de tidigare Hult Nedergården och Skallared.

37. Äskhults gård

 • Kungsbacka kommun, Hallands län, Halland
 • Gårdsmiljö och odlingslandskap

Byn har numera inga boende kvar och är bevarad i ett historiskt skick. Den består av fyra gårdar och den skiftades på ett sådant sätt att husen inte behövde flyttas.

38. Mårtagården

 • Kungsbacka kommun, Hallands län, Halland
 • Gårdsmiljö (kaptensboställe) och odlingslandskap

Kulturreservatet Mårtagården på Onsalahalvön består av de två kaptensgårdarna Mårtagården och Apelhögen.

39. Norrbys i Väte

 • Gotlands län, Gotland
 • Gårdsmiljö och odlingslandskap

Gården är från 1936 och är helt intakt med Gotlands äldsta vattenkvarn.

40. Högarps by

 • Vetlanda kommun, Jönköpings län, Småland
 • Gårdsmiljö och odlingslandskap

Med anor från 1400-talet består byn av fem gårdar, varav en är i aktivt bru, gamla åkrar med stenblock, odlingsterrasser och rösen kantas av stenmurar och gärdesgårdar.

41. Linnés Råshult

 • Älmhults kommun, Kronobergs län, Småland
 • Gårdsmiljö och odlingslandskap

Råshult Södregård är komministergården mellan Diö och Älmhult, där Carl von Linné föddes den 23 maj 1707. Här kan man uppleva ett genuint kulturlandskap från 1700-talet.

42. Bollaltebygget

 • Laholms kommun, Hallands län, Halland
 • Gårdsmiljö och odlingslandskap

I mitten av kulturreservatet Bollaltebygget ligger en ovanligt väl bevarad äldre fyrlängad gård med rötter i 1600-talet.

43. Örnarnäs

 • Osby kommun, Skåne län, Skåne
 • Gårdsmiljö och odlingslandskap

Här finns ålderdomligt jordbruk kvar och är bevarat för att förstå hur det gick till i Örnanäs år 1584, då benämnt Ørnes. Det var ursprungligen en ensamgård, vilken eldhärjades av svenska trupper i april 1678 under Skånska kriget och senare återuppbyggdes.

44. Ronneby brunnspark

 • Ronneby kommun, Blekinge län, Blekinge
 • Brunnspark och odlingslandskap

Anläggningen har anor från 1705 och var i slutet av 1870-talet Sveriges mest besökta kuranstalt. Brunnsparken har vunnit massor av priser med sin fantastiska park.

Kulturreservat i Sverige - Ronneby brunnspark

45. Stensjö by

 • Oskarshamn kommun, Kalmar län, Småland
 • Gårdsmiljö och odlingslandskap

Stensjö är en by och ett kulturreservat i Döderhults socken, bestående av ett 30-tal kulturhistoriskt värdefulla byggnader i ett ursprungligt kulturlandskap vid sjön Stärringen.

Har du besökt några kulturreservat i Sverige?

Har du besökt några av dessa svenska kulturreservat? Vad kan du berätta om de du har besökt?

Gård i Sverige, foto: Pixabay

Prenumerera på vårt nyhetsbrev