Meny Stäng

Att doktorera – så här går det till

Det här är kanske lite off-topic för den här bloggen, men eftersom jag har berättat för er om mitt doktorerande ska jag självklart också svara på era frågor! Här kommer alltså lite mer info om att doktorera rent generellt, och lite om min forskning.

Twittra
Dela
Dela
Pin
Dela
Dela

Vad innebär det att doktorera?

Att doktorera är en forskarutbildning på ca 4 år. Man har en grundutbildning (till exempel läkare, sjukgymnast, ekonom) och sedan blir man antagen som doktorand vid något Universitet. Under doktorandtiden ansvarar man för ett eget, eller en avgränsad del av ett större, forskningsprojekt, men får handledning av seniora forskare.

Efter halva tiden arrangerar man ett halvtidsseminarium, vilket både ska vara en kontroll och en hjälp för att hålla sig rätt på banan. Man går också en del kurser under doktorandtiden, exempelvis i olika forskningsmetoder. Att vara doktorand är både en utbildning och ett jobb så man har lön, men många gånger en ganska låg sådan.

disputation

Vad är en avhandling?

Avhandlingen är resultatet av forskningen. En avhandling består ofta av 3-5 artiklar (separata studier som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter) och en kappa (en ramberättelse, som binder ihop alltihop med en röd tråd). När avhandlingen är färdig och tryckt ska den ”spikas” på en därför avsedd vägg, och därmed är man klar för disputation.

”Må spikas”

Alltså, nu pratar vi inte hantverk och bygge, utan studier och forskning. När en avhandling är färdig och tryckt ska den ”spikas”, vilket min gjorde igår! För er som inte känner till den akademiska världen så innebär det att man först tar den till en representant som kontrollerar att all formalia stämmer och skriver ”Må spikas” på avhandlingen.

Efter detta går man till biblioteket, där man får en guldspik (jojomensan) och en hammare, och så spikar man upp den på en därför avsedd vägg. Först efter detta får avhandlingen spikas. Ja, det är mycket traditioner i den här världen! Men nog är det skönt att den är klar. Nu är den ”bara” själva disputationen kvar…

Avhandling

Vad handlar min forskning om?

Jag har utvärderat en metod för att stödja vuxna med lindrig-måttlig utvecklingsstörning, som bor i gruppbostad eller servicebostad, till goda mat- och rörelsevanor. Det är en så kallad ”randomiserad kontrollerad studie”, vilket innebär att man har en kontrollgrupp att jämföra resultaten mot.

Jag har utvärderat effekten (fysisk aktivitet, matvanor, BMI, midjemått, tillfredsställelse med livet och personalens arbetsrutiner) samt processen (deltagande samt kvalitativa aspekter genom observationer, intervjuer och gruppdiskussioner).

bokhylla

Vad blir man när man har doktorerat?

Man får en doktorstitel i det ämne man forskat i. Efter att man doktorerat kan man fortsätta med forskning och göra en akademisk karriär. Då börjar man som ”post doc” vid något Universitet, och kan senare, eventuellt bli docent och professor.

Om man inte vill göra en akademisk karriär kan man söka vanliga jobb inom den offentliga eller privata sektorn. En doktorstitel innebär ofta att man kan söka bättre tjänster, där det ibland krävs att man är disputerad (d.v.s. har doktorerat).

Vad har jag doktorerat i?

På Karolinska Institutet blir alla som doktorerar Medicine Doktor. Jag tycker att det känns lite förvirrande eftersom det låter som att man är läkare, vilket jag inte är. Jag är leg. arbetsterapeut och har en Masterexamen i folkhälsa. Min avhandling är inom det folkhälsovetenskapliga ämnet.

WIFI.se

Inom folkhälsovetenskapen studerar man befolkningens hälsa, hur den utvecklas och hur den är fördelad mellan olika grupper i samhället. Man kan också arbeta med insatser för att förbättra hälsan i de grupper som har det sämre.

Vad ska jag göra när jag är klar?

Jag har en tjänst som handläggare inom Stockholms läns landsting (på ett centrum som arbetar med folkhälsofrågor). Jag kan fortsätta där, förhoppningsvis med bättre lön och mer intressanta arbetsuppgifter framöver. Annars kan jag söka andra tjänster. För min del är det offentliga jobb på myndigheter eller landsting som är mest relevant, eller möjligtvis fortsatt forskning. Men hur som helst, först ska vi ut och resa är tanken …

ki aulan

Prenumerera på vårt nyhetsbrev