Meny Stäng

12 frågor till Helena – vad jobbar jag med egentligen?

Annons

Vad jobbar jag med egentligen? På allmän begäran (eller nåja, en person har frågat) så tänkte jag (Helena) berätta lite mer om mitt jobb. Detta är ju en reseblogg, men vi tänkte att du kanske också vill veta lite mer om oss som personer. Så idag blir det lite mer om mitt andra jobb. Jag berättar genom att ställa lite frågor till mig själv!

Twittra
Dela
Dela
Pin
Dela
Dela

1. Vad har du pluggat?

Jag har pluggat en hel del, och om jag räknar samman allt blir det 11 år på högskola. Förutom att jag läst diverse fristående högskolekurser (isländska, danska, lingvistik, kreativt skrivande, fornnordisk mytologi, ätstörningar och … astronomi) så är mina viktigaste utbildningar:

 • Leg. arbetsterapeut (3 år, kandidatexamen)
 • Folkhälsovetare (2 år, masterexamen)
 • Med. Dr. i folkhälsovetenskap (4 år, forskarutbildning)

Under utbildningen till folkhälsovetare valde jag en inriktning mot matvanor och fysisk aktivitet, och som doktorand inriktade jag mig på personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Disputera
Min disputation (när jag blev Med. Dr.) på Karolinska Institutet 2014

2. Var har du pluggat?

Av mina 11 år på högskola så har jag spenderat 8-9 på Karolinska Institutet (KI) i Stockholm. Dessutom har jag jobbat på KI under några år, så det är definitivt mitt ”hemmauniversitet”. Men jag har hunnit med kurser på några andra högskolor också:

 • Hälsohögskolan i Stockholm (finns inte längre)
 • Stockholms Universitet
 • Uppsala Universitet
 • Södertörns högskola
ki aulan
Tiondeladan och Aulan på KI campus

3. Vad innebär din utbildning?

Leg. arbetsterapeut är ett yrke där man utgår från individens förutsättningar och till exempel anpassar miljön, provar ut hjälpmedel eller ger individen stöd att utveckla sina förmågor. Jag har bara jobbat som arbetsterapeut i två år, och det är längesedan.

Folkhälsovetare innebär att man arbetar med hälsa på befolkningsnivå. Man jobbar övergripande med att förbättra befolkningens hälsa genom att till exempel kartlägga, analysera och driva hälsofrämjande projekt. Jag har valt en inriktning mot matvanor och fysisk aktivitet, men som folkhälsovetare kan man också jobba med till exempel alkohol, tobak, sömn, stress, psykisk hälsa, skadeprevention eller smittskydd.

4. Vad har du doktorerat i?

Jag har doktorerat på KI i ämnet folkhälsovetenskap vilket (trots att jag inte är läkare) innebär att jag har titeln Medicine Doktor. Min avhandling handlade om en intervention för att främja mat- och rörelserelaterad hälsa bland personer med intellektuell funktionsnedsättning, som bor i gruppbostad eller servicebostad.

5. Var har du jobbat?

Som arbetsterapeut har jag jobbat inom psykiatrin. Jag jobbade först på Huddinge Universitetssjukhus och på Mottagningen för ätstörningar, och sedan på behandlingshemmet Lövstalund, där vi tog emot patienter med missbruk och allvarlig psykisk störning.

Som folkhälsovetare har jag haft två huvudsakliga arbetsgivare: Region Stockholm (f.d. Stockholms läns landsting) och Karolinska Institutet (KI). Inom regionen har jag jobbat dels på olika kunskapscentrum och dels på Regionledningskontoret. På KI har jag jobbat på Institutionen för folkhälsovetenskap.

arbetsrum
En period jobbade jag både på regionen (landstinget) och KI – men jag hade bara en halv meter mellan arbetsplatserna (KI-datorn till vänster och landstingsdatorn till höger)…

6. Vad har du jobbat med som folkhälsovetare?

Jag har mestadels jobbat med metodutveckling och utvärdering, vilket innebär att man utvecklar hälsofrämjande projekt och sedan testar dem i verkliga miljöer. Man utvärderar effekt (hur påverkas till exempel rutiner, kunskaper, beteende eller hälsa?) och process (hur gick genomförandet till och hur upplevdes det?).

2017 gjorde jag ett (för mig) annorlunda jobb på Regionledningskontoret. Här jobbade jag som strateg inom området funktionsnedsättning, vilket innebar att jag jobbade för att alla regionens (f.d. landstingets) verksamheter skulle vara tillgängliga och möjliggöra delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

WIFI.se

Man kan väl säga att jag oftast jobbar med:

 • Matvanor och fysisk aktivitet
 • Funktionsnedsättning
 • Metodutveckling och utvärdering
 • Kvalitativ forskningsmetod (t.ex. intervjuer)
Att doktorera - mitt arbetsrum

7. Var jobbar du nu?

Jag jobbar inom Region Stockholm, på ett kunskapscentrum som heter Akademiskt primärvårdscentrum. Detta är ett centrum som servar personal och studenter vid primärvårdsenheter (vårdcentraler) med utbildning, forskning och utvecklingsarbete. Jag jobbar lite ”vid sidan av” centrets huvudfokus, med två olika projekt.

8. Vad gör du på jobbet?

Jag jobbar med två olika projekt: ”Hälsan spelar roll” som riktar sig till personer med LSS-insats och ”Fysisk aktivitet på recept till personer med psykisk ohälsa”.

”Hälsan spelar roll” är ett hälsofrämjande program med en hälsoutbildning för personer med LSS-insats. Programmet har utvecklats i USA. Vi har översatt och anpassat till svenska förhållanden, och utvärderar i kommuner i Stockholms län.

Hälsan spelar roll

”Fysisk aktivitet på recept till personer med psykisk ohälsa” är ett projekt där man testar en modell med mottagningar med hälsopedagoger utanför vården. Vårpersonal skriver ut recept, och personen som fått receptet tar med det till hälsopedagogen som hjälper hen att komma igång. I det här projektet jobbar jag endast med kvalitativ utvärdering, i form av intervjuer.

9. Forskar du?

På de kunskapscentrum där jag jobbar går utvecklingsarbete och forskning ofta hand i hand. Allt vi gör är inte forskning, men om ett projekt kan vara intressant också ur internationellt perspektiv försöker vi ofta också skriva en vetenskaplig artikel om det (det vill säga publicera forskningsresultaten i en internationell vetenskaplig tidskrift). Mellan 2007 och 2019 har jag publicerat 12 vetenskapliga artiklar.

Några exempel på vetenskapliga artiklar jag skrivit

10. Hur mycket jobbar du?

Just nu jobbar jag 80 procent. Jag är projektanställd, med 50 procents arbetstid på ”Hälsan spelar roll”-projektet och 30 procents arbetstid på ”Fysisk aktivitet på recept”-projektet. Förmodligen kommer jag jobba 50 procent i sommar (d.v.s. endast med ”Hälsan spelar roll”-projektet).

11. Hur kan du kombinera jobbet med resebloggandet?

Jag har tackat nej till många möjligheter på jobbet, i form av olika fasta heltidsanställningar och möjlighet att göra fortsatt akademisk karriär. Det går att kombinera jobbet med bloggen, men jag kan inte både satsa fullt ut på jobb och karriär och på bloggen. I och med att vi lägger så mycket tid och engagemang på bloggen tar jag ett steg tillbaka på jobbet.

Jag har valt att jobba som projektanställd. Det innebär att jag kan pendla mellan olika anställningsgrad genom att hoppa av och på olika projekt vid olika tillfällen. Under sommaren kommer jag till exempel bara vara vara anställd 50 procent, och då blir det lättare att göra en långresa med husbilen.

Husbil Freedom

12. Hur ser dina framtidsplaner ut på jobbet?

Just nu jobbar jag med roliga projekt och med fantastiska kollegor. Mitt jobb är hela tiden intressant och utvecklande. Samtidigt brinner jag för resandet och för bloggen, som är extra roligt eftersom det är mitt och Peters gemensamma projekt.

Jag har inget emot att kombinera som jag gör nu, men det är hela tiden en balansgång för att få ihop det. I och med att jag valt att jobba i projekt är min tillvaro också väldigt osäker. Jag har hittills fått många jobberbjudanden, men mina anställningar är korta och otrygga.

För att kunna fortsätta kombinera, utan att behöva stressa eller känna för mycket oro, skulle vi behöva få lite tryggare inkomster via bloggen.

Tourest 2020

Så, nu har du fått veta massor om mig och mitt jobb. Vad jobbar du med, eller vad har du jobbat med under ditt liv?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev