Meny Stäng

Fornborgar i Sverige – 18 svenska fornborgar

Fornborgar i Sverige! Tycker du att det är tråkigt att titta på en ”gammal grushög” högst uppe på ett berg? Egentligen är det svindlande att delar av dessa historiska byggnadsverk fortfarande finns kvar. En gång i tiden använde våra förfäder dessa, som tillflykt i orostider, som försvar eller kanske som bevakningspostering.

Twittra
Dela
Dela
Pin
Dela
Dela

Fornborgar i Sverige

Svenska fornborgar är befästa anläggningar från forntid eller tidig medeltid. När man pratar om forntid i Norden menar man tiden från att människor kom till vår del av världen och fram till 1000-talet efter Kristus. Här kommer 18 fornborgar som alla har fantastiska historier att berätta.

1. Rödklitten vid Höga kusten

På en höjd i Kramfors kommun i Ångermanland finns fornborgen Rödklitten. Den är en av nio fornborgar i Västernorrlands län och anses härröra från yngre järnålder, cirka 400-1050 efter Kristus.

Borgen, som idag består av en raserad stenmur, är cirka 40 meter lång och två till fem meter bred. Man kan ta sig hit genom vandring längs Världsarvsleden, och från toppen ska man ha fantastisk utsikt.

Rödklitten vid Höga kusten, foto: Gotogo via Wikimedia commons

Hitta hit: Rödklitten ligger i Mädan i Ångermanland. Gå Världsarvleden via Mädan eller från Sund i Häggvik.

2. Stensättersborgen vid Höga kusten

Borgberget reser sig 190 meter över havet och stupar brant mot alla sidor, utom mot sydost. Denna riktning spärrade man en gång i tiden istället med en 135 meter lång stenmur, som var upp till fyra meter bred och 2,5 meter hög. Nedanför denna mur lät man dessutom bygga ännu en mur.

Stensättersborgen på Borgberget är den högsta och mest välbevarade av Norrlands alla kända fornborgar. Borgen ligger nära byn Stensätter i Höga kusten, i Kramfors kommun.

Borgar i Sverige
Stensättersborgen vid Höga kusten, foto: MikaelLindmark via Wikimedia commons

Hitta hit: Borgberget nås via en stig som börjar vid en skogsväg som går mot norr från byn Stensätter, i Kramfors kommun.

3. Broborg i Uppland

I Knivsta norr om Stockholm hittar du Upplands största fornborg, Broborg från tidig järnålder. Här kan man fortfarande se de dubbla murarna tydligt liksom spår av så kallad förglasning, ett sätt att bygga som innebar att man hettade upp stenen så den förglasades och blev extra stark.

På platsen finns informationsskyltar som berättar om legenden om den kvinnliga vikingahövdingen Grimsa och hennes bror, som båda kämpade om makten. Man ska också kunna njuta av fin natur och härlig utsikt.

Fornborgar i Sverige
Broborg är en av alla fornborgar i Sverige, foto: Jan Norrman via Wikimedia commons

Hitta hit: Broborg ligger vid Stenby gård på en bergshöjd vid Långhundraleden, längs Riksväg 77 öster om Knivsta, i Uppsala län norr om Stockholm.

4. Gottsunda fornborg i Österåker

Gottsundaborgen är en av alla fornlämningar i Österåkers kommun, i Stockholms län. Fornborgen ligger på en bergsrygg som stupar brant ner mot sjön Storträsket. I de andra riktningarna byggde man istället en lång stenvall som skydd.

Man vet inte säkert hur fornborgen använts, men det är möjligt att en viktig funktion var att bevaka den viktiga segelleden Långhundraleden, som passerade här.

Gottsunda fornborg, foto: Webbgun via Wikimedia commons

Hitta hit: Gottsunda fornborg ligger vid sjön Storträsket, strax utanför Åkersberga i Österåkers kommun.

5. Birkaborgen på Björkö i Mälaren

Birkaborgen är namnet på en fornborg som fanns vid Birka på Björkö utanför Stockholm. Borgen har daterats till vikingatid och är en av få bevarade större byggnader från denna tid. Borgen användes fram till 900- eller 1000-talet, varefter den övergavs.

WIFI.se

Borgvallen är omkring 350 meter lång, två till tre meter hög och sju till åtta meter bred, med flera ingångar. Under muren finns en grav som daterats till 700-talet, där en man och en häst var begravda. I närheten fanns den så kallade Garnisonen, som betsod av ett par hus, där man gjort spännande fynd i form av spjutspetsar och delar av vikingatide rustningar.

Hitta hit: Birka ligger på ön Björkö i Mälaren. Du kan till exempel åka med Strömma Kanalbolaget.

6. Fornborgen Gåseborg i Stockholm

I Görvälns naturreservat utanför Stockholm hittar man ruinerna av Gåseborg fornborg, som har kunnat dateras till någonstans mellan år 300 och år 500 efter Kristus.

Borgar i Sverige

Borgen ligger högst upp på en höjd med en naturlig brant mot havet. Från andra hållet omges borgen av murar med två ingångar.

Borgar i Sverige

Andra anledningar att besöka Gåseborg i Görvälns naturreservat är den fina naturen och den fantastiska utsikten. I närheten hittar man också Görvälns slott.

Borgar i Sverige

Hitta hit: Gåseborg ligger strax söder om Sandviksbadet, i Görvälns naturreservat i Järfälla kommun, nordväst om Stockholm.

7. Halleberg i Vänersborg

Halleberg, som ligger utanför Vänersborg, anses vara Skandinaviens allra största fornborg. Den skyddande platsen på höjden har använts som tillflyktsort för människor från folkvandringstiden, då borgen anlades, och ända fram till Gustav II:s ryska krig 1788.

Bergets branta sidor gjorde att borgen blev nästan helt naturligt befäst. Med hjälp av kullerstensmurar blev platsen i stort sett ointaglig. Rester av de gamla murarna kan man idag se på den norra sidan av uppfartsvägen från Vargön i Storegårds klev. I närheten finns även andra fornlämningar, såsom domarringen Hästevads stenar och den sägenomspunna ättestupan Häcklan.

Hitta hit: Halleberg ligger vid Vänern, strax öster om Vänersborg. Besök till exempel den norra sidan av uppfartsvägen från Vargön i Storegårds klev.

8. Mössebergs fornborg i Falköping

På Mösseberg utanför Falköping finns en av Sveriges största fornborgar. Borgens ålder är osäker, men den kan vara från yngre stenålder. När den byggdes utnyttjade man att placeringen på höjden, med stup vid kanten, bidrog med skydd.

Byggnaden består av en 770 meter lång innermur och en 420 meter lång yttermur. Troligen använde man borgen som skydd i orostider. Eventuellt kan den också ha använts för att bevaka en viktig väg som passerade nedanför. Idag har man en milsvida utsikt från berget, där denna svenska fornborg ligger.

Borgar i Sverige
Mössebergs fornborg, foto: Nasko via Wikimedia commons

Hitta hit: Mössebergs fornborg i Falköping ligger på Stångaberget vid Mössebergs nordspets.

9. Gripeberg i Växjö

Gripeberg är en fornborg i Notteryds naturreservat utanför Växjö. Fornlämningen, som bland annat består av rester av murar, ligger på en höjd och är omgiven av flera branta stup. Man tror att borgen huvudsakligen uppfördes under bronsåldern, under perioden 1630-410 före Kristus. Troligtvis användes den för religiösa och kulturella händelser.

Förutom att besöka själva fornlämningen kan man vandra i och njuta av naturen i naturreservatet. Från höjden ska man också ha fin utsikt över området.

Gripebergs fornborg, foto: Kulturparken Småland AB via Wikimedia Commons

Hitta hit: Gripeberg ligger i Notteryds naturreservat. Följ markerad stig från reservatsparkeringen, vilket tar tar cirka 20-30 minuter.

10. Torsburgen på Gotland

Torsburgen är en fornborg som ligger på en 71 meter hög klint på Gotland. Fornborgen är, med sina 1,2 kvadratkilometer, Nordens tredje största, efter Halleberg i Vänersborg och Söholt/Hejrede-borgen i Danmark.

Utgrävningar som gjorts visar att borgen daterar till tiden runt Kristi födelse. Man tror att borgen har använts som skydd för befolkningen under oroliga tider fram till vikingatiden.

Borgar i Sverige
Torsburgen på Gotland är en av alla fornborgar i Sverige, foto: Arkland via Wikimedia commons

Hitta hit: Torsburgen naturreservat ligger cirka 3 kilometer söder om Kräklingbo kyrka på Gotland.

11. Eketorps fornborg på Öland

Eketorps borg skyddade bebyggelse mellan 300-talet och 1200-talet. Idag är detta den enda av Ölands fornborgar som återskapats till sitt ursprungliga utseende, och borgen är en stor sevärdhet.

Fornborgar i Sverige

På innergården har man låtit uppföra ett antal boningshus, så man kan se hur det en gång i tiden kan ha sett ut. Under högsäsong kan man också vänta sig allt från öppna små museihus till olika aktiviteter, som till exempel brödbakning eller pilbågsskytte.

Hitta hit: Eketorps borg ligger på Stora alvaret på sydöstra Öland. 

12. Ismantorps fornborg på Öland

Ismantorps borg är en ringborg med nio portar i en rund mur med en omkrets på 400 meter. Inuti borgen hittar man 95 husgrunder, som ligger tätt intill varandra. Borgen uppfördes och användes mellan cirka 300 och 600 efter Kristus, och bygget anses vara inspirerat både av romerska härläger och fornnordisk mytologi. 

Borgar i Sverige

Att utrusta en ringmur med hela nio portar var knappast praktiskt ur försvarssynpunkt. Därför tror man att portarna är relaterade till mytologins nio världar, kanske med världsträdet Yggdrasil i mitten.

Borgar i Sverige

Hitta hit: Ismantorps fornborg ligger i Långlöts socken på mellersta Öland. Efter att man parkerat på anvisad plats får man gå en kort promenad.

13. Gråborg på Öland

När Gråborg byggdes på 300-talet var den ett imponerande byggnadsverk som kunde ses från långt avstånd. Precis som Ismantorps borg så utrustades borgen med nio öppningar i muren, eventuellt för att symbolisera de nio världarna i fornnordisk mytologi. 

Borgar i Sverige

I borgen har man hittat romerska guldmynt (solidus) som tyder både på rikedom och en tid med resor och kontakter över världen. Borgen tillhör en av flera som rustades upp på 1100-talet, vilket innebär att den är mer välbevarad än många andra.

Hitta hit: Gråborg ligger i Borgs by på mellersta Öland. 

14. Sandby borg på Öland

Sandby borg är för närvarande inte mycket till sevärdhet, men historien tillhör de kanske allra mest spännande. År 2010 hittade man i borgen en lång rad exklusiva smycken från 400-talet. När man sedan började göra utgrävningar uppdagades en hemsk historia.

Överallt i borgen hittade man kvarlevor efter människor dödade med våld.Fotona nedan har vi tagit på en utställning om borgen på Kalmar läns museum i Kalmar. Där kan man också läsa om olika teorier om vad som kan ha hänt.

Hitta hit: Sandby borg ligger på Ölands ostkust, två kilometer sydost om Södra Sandby by.

15. Bårby fornborg på Öland

Bårby borg ligger på den sydvästra delen av Öland, och byggdes under åren 400-700 efter Kristus. Bebyggelsen planerades noggrant och husen uppfördes med gemensamma murar, nästan som moderna radhus.

Borgar i Sverige

Inne i borgen hittade en bonde i början av 1900-talet ett guldmynt från Östrom. Det enda som syns idag är dock den runda vallen.

Hitta hit: Bårby borg ligger strax söder om Bårby by i Mörbylånga socken, på Öland.

16. Havor fornborg på Gotland

Arkeologiska utgrävningar runt Havor visar att fornborden troligtvis uppfördes vid tiden runt Kristi födelse. Borgen består av en rund vall, som i sin tur är omgiven av vallgravar. Innanför fanns engång en två meter bred mur. Man vet inte säkert hur borgen använts, men den kan ha använts som en fästning eller befäst gård.

Vid Havor har man bland annat hittat den så kallade Havorskatten med vinskopa, bronsklockor och en stor guldring. En del av föremålen kan man idag se på Gotlands museum.

Havor fornborg på Gotland, foto: Nasko via Wikimedia

Hitta hit: Havor fornborg ligger strax utanför Hemse, på södra Gotland.

17. Darsgärde fornborg i Uppland

Fornborgen vid Darsgärde utanför Norrtälje var befolkad under folkvandringstiden. Detta var en orolig tid, och undersökningar visar att borgen både brunnit och återuppbyggts flera gånger. Vid runt år 500 efter Kristus övergavs den för gott.

Borgen ligger på en bergshöjd och än idag kan man se resterna av de gamla befästningsvallarna. Inuti borgen har man hittat ruiner av husgrunder, och andra fynd som visar att här funnits en gård som varit bebodd året om.

Darsgärde fornborg, foto: Darsgard via Wikimedia Commmons

Hitta hit: Darsgärde fornborg ligger cirka 2 kilometer söder om Finsta, i Norrtälje kommun.

18. Trelleborgen i Trelleborg

I Trelleborg fanns på 900-talet en vikingaborg eller så kallad ”trelleborg”, vilket på danska är en ringborg. Resterna av borgen hittades först på 1980-talet och fynden var då sensationella. Borgen var den första ”trelleborg” man hittade i Skåne, och är idag en av flera som hittats i framför allt Danmark.

Borgen i Trelleborg var cirka 140 meter i diamater, förbunden med havet via en å som man kunde segla på och genomkorsad av fyra vägar. Borgen var en del i det rike som styrdes av den mäktige vikingakungen Harald Blåtand. Idag finns förutom borgen även ett vikingamuseum, ett återskapat medeltidshus samt en vikingagård med ett tidsenligt inrett långhus. 

Hitta hit: Trelleborgen ligger på Västra Vallgatan 6 i centrala Trelleborg i Skåne.

Fler unika fornborgar i Sverige

Förutom de svenska fornborgar som nämnts i reportaget så finns det förstås många fler fornborgar i Sverige. Här hittar du ytterligare några unika borgar från äldre dagar:

  • Sörby borg är en återupptäckt fornborg på Öland, som är öns största.
  • Vägghall är en fornborg på Sirkön i sjön Åsnen i Småland.
Sevärdheter på Öland - Alvaret
Många fornborgar i Sverige finns på Öland

Tips på ännu fler svenska fornborgar

Har du kanske tips på ännu fler fornborgar i Sverige? Berätta gärna!

Fakta om Fornborgar i Sverige

  • Definition: Befäst anläggning från förhistorisk tid eller tidig medeltid.
  • Antal: Det finns drygt 1200 registrerade fornborgar i Sverige, i fornminnesregistret.
  • Läge: De flesta är högt belägna i bergig terräng, och avgränsas av naturliga stup samt byggda murar. Vissa ligger utmed viktiga farleder och andra ligger i plan terräng.
  • Fördelning i landet: Många svenska fornborgar finns i Södermanland, Uppland, Östergötland, Bohuslän, Småland, Gotland och Öland.
  • Funktion: Fornborgar i Sverige har används för tillflykt i orostider, försvar, bevakningspostering eller härläger efter romersk modell.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev