Meny Stäng

Borgar i Sverige – 16 svenska borgar och borgruiner

Borgar i Sverige! En gång i tiden lät rika och mäktiga svenskar uppföra byggnader som skulle fungera både som bostad och som beskydd. En lång rad av dessa borgar finns kvar, och i andra fall kan man besöka fantasieggande borgruiner. Vilka av dessa borgar och borgruiner har du besökt?

Twittra
Dela
Dela
Pin
Dela
Dela

Borgar i Sverige

Borgar i Sverige ska det handla om idag! Borgar, slott, fästningar och fornborgar … Det finns gott om dem i vårt avlånga land, men vad är skillnaden egentligen, och vad är vad?

Man kan konstatera att definitionerna går in i varandra, och att det ena är svårt att skilja från det andra. Till exempel kan det vara så att en och samma byggnad fungerat som fästning under en period, som borg under en annan period … och som slott under en tredje. Dessutom kallas ibland det som kanske borde anses som en borg för ett slott och vice versa.

Varbergs fästning är också en borg och har historiskt även namnet ”Varbergs slott”

Det är inte enkelt att avgöra vad som ska kallas borg, slott eller fästning. Om du saknar en borg eller en borgruin i listan kan det hända att vi skrivit om den i våra reportage om slott och slottsruiner. Du kan också kolla in vår lista över fornborgar!

Borg, slott eller fästning?

  • Borg är en äldre befäst byggnad, ofta medeltida, som också använts som bostad.
  • Slott är en byggnad för kungligheter, som byggdes när man inte längre behövde borgen som försvarsverk.
  • Fästning är en permanent anläggning som befäster försvaret, men som ej hvudsakligen är en bostad.
  • Fornborg är en befäst anläggning från förhistorisk tid eller tidig medeltid.

1. Näs borg på Visingsö

Näs slott byggdes på 1100-talet och var en av Sveriges första kungaborgar. Slottet hade ett strategiskt läge längst söderut på Visingsö och det finns bland annat berättelser om den skattkammare som placerades här.

Borgar i Sverige - Näs på Visingsö

År 1318 brändes slottet ner under stridigheter om kungamakten. Historien är intressant, men om du tar dig hit ska du vara beredd på att det är en relativt liten del av slottet som finns kvar.

Hitta hit: Näs borgruin ligger längst söderut på ön Visingsö, i Vättern.

2. Rumlaborg i Huskvarna

Vid Huskvarnaåns mynning i Vättern, i Huskvarna, kan man se ruinerna efter fästningen och borgen Rumlaborg. Fästningen uppfördes under 1360-talet av Albrekt av Mecklenburg, som valdes till svensk kung år 1364. Fästningen ersatte Jönköpings slott, som hade bränts av Hertig Erik 1309.

Rumlaborg blev ett maktcentrum. Under 1400-talet ökade slottsfogdarnas makt något som så småningom utmynnade i Engelbrektsupproret 1434 då många borgar intogs och brändes, däribland Rumlaborg.

Ruinen består idag av en borgkulle omgiven av tre vallar och vallgravar. På kullen står ett lusthus uppfört 1845. Fynd från arkeologiska undersökningar i Rumlaborg under 1930-talet finns på Huskvarna stadsmuseum.

Borgruiner i Sverige - Rumlaborg

Hitta hit: Rumlaborg ligger längs med E4 i Jönköping. Ta av från motorvägen i Huskvarna vid Huskvarnaån.

3. Varbergs fästning

Varbergs fästning är en mäktig försvarsbyggnad med en lång historia, och klippan där fästningen ligger har sedan förhistorisk tid använts för att hålla vakt. När den danske kungen Erik Klipping mördades 1286 blev greven av norra Halland, Jacob Nielsen, anklagad för mordet. För att försvara sig lät han bygga en borg på klippan i Varberg.

Under nordiska sjuårskriget erövrades borgen först av svenskarna 1565, för att strax därefter återtas av danskarna. Kung Christian IV lät bygga en effektiv försvarsanläggning med stenbeklädda jordvallar och bastioner, och Varbergs fästning blev en av Europas allra mest moderna. Fästningen behövde dock aldrig prövas i krig och efter freden i Brömsebro 1645 tllföll den Sverige.

WIFI.se
Borgar i Sverige - Varbergs fästning

Hitta hit: Varbergs fästning ligger vid västkusten, i centrala Varberg, i landskapet Halland.

4. Hunehals borg i Kungsbacka

Hunehals Borg var en medeltidsborg som låg utanför Kungsbacka på 1200- och 1300-talet. Borgen byggdes av den danske greven Jakob Nielsen och spelade en gång en viktig politisk roll, men från 1330-talet föll borgen i glömska.

Idag finns inte så mycket kvar av byggnaden, men man har ordnat en kulturstig med informationsskyltar som berättar om borgen. Under sommaren erbjuds även guidade vandringar.

Hitta hit: Hunehals borg ligger vid ’ Hanhals Holme i Kungsbacka.

5. Sölvesborgs slottsruin i Blekinge

Sölvesborgs slottsruin är ruinen efter en borg som började byggas på 1200-talet, och som var en av de viktigaste medeltida befästningarna i östra Danmark. Området förlorades till Sverige år 1332, men kom åter under danskt styre 1360.

År 1452 brände Karl Knutsson ner slottet, och vid 1564 var dess militära betydelse i stort sett över. Borgen blev med tiden ett stenbrott och runt år 1750 var allt ruiner. Fynd finns utställda på Sölvesborgs museum.

Hitta hit: Sölvesborgs slott ligger strax intill Sölvesborgs slott, i Sölvesborg.

6. Lillö borgruin i Kristianstad

Lillö borgruin ligger på holmen Lillön i Helge å i Kristianstad. Här låg, under medeltiden, borgen Lillöhus. Borgen omtalade för första gången år 1343, då Åke Axelsson Tott var ägare.

Svenskarna försökte inta borgen 1612, men lyckades först 1658, och därefter raserades borgen. Idag består Lillön av en ruinkulle som omges av djupa vallgravar, där de utgrävda resterna av borgen kan ses under tak.

Lillöborgen i Kristianstad, foto: Lars Bergström via Wikimedia commons

Hitta hit: Lillöborgen ligger i Kristianstad i nordöstra Skåne.

7. Kärnan i Helsingborg

Tornet i Helsingborg, det som kallas Kärnan, är det enda som återstår från den stora borgen som danskarna började bygga år 1320. Borgen, som var en av Danmarks viktigaste fästen, var utrustad med en 500 meter lång mur, 14 mindre försvarstorn och en vindbrygga.

Borgar i Sverige - Kärnan

Vid freden i Roskilde 1658 blev Helsingborg och Skåne svenskt. Den svenska kungen Karl XI beordrade att borgen skulle rivas men man behöll tornet.

Borgar i Sverige - Kärnan

Tornet i Kärnan borg skulle utgöra den högsta punkten mot Öresund och här skulle en stor svensk flagga svaja för att visa att Skåne nu tillhörde Sverige. Alla båtar som passerade i Öresund var tvungna att skjuta salut för Helsingborg och för Sverige.

Borgar i Sverige - Kärnan

Hitta hit: Kärnan borg ligger i Slottshagen högt upp i centrala Helsingborg, nära hamnen.

8. Borgeby slott i Skåne

Borgeby slott ligger i Lomma kommun, i Skåne. På området fanns förmodligen en fästning redan på 1000-talet och på 1100-talet byggdes ett stenhus på platsen. Sedan åtminstone år 1410 tillhörde borgen ärkebiskopen i Lund.

Borgar i Sverige - Borgeby slott

Borgen brändes både 1452 och 1678, och har byggts om och restaurerats ett flertal gånger. Idag bedrivs bland annat café och konferensverksamhet här, och på platsen finns butik, museum och kanotuthyrning.

Borgar i Sverige - Borgeby slott

Hitta hit: Borgeby slott ligger på Borgeby Slottsväg 13 i Bjärred, 14 kilometer nordväst om Lund.

9. Glimmingehus i Skåne

Glimmingehus i Skåne är Nordens bäst bevarade medeltidsborg. Borgen började byggas i slutet av 1400-talet av den danske riddaren Jens Holgersen Ulfstand, på den tiden då Skåne tillhörde Danmark. Jens Holgersen var en av kungens närmaste män och mycket rik. Tillsammans med sin andra fru, Margareta Arvidsdotter Trolle, ägde han en hel rad borgar och herrgårdar.

Borgar i Sverige - Glimmingehus

Glimmingehus var en toppmodern riddarborg där paret och deras åtta barn levde ett liv i lyx och överflöd. Här fanns tidens senaste bekvämligheter, i form av varmluftssystem och “toaletter”, där man gjorde sina behov rakt ut från de höga våningarna.

Borgar i Sverige - Glimmingehus

Efter Jens Holgerssons död bodde ättlingarna kvar i några generationer, innan de flyttade till mer moderna byggnader på borggården. År 1676 gav Karl XI gav order om att riva slottet, för att undvika att det föll i den danska kungens händer. Som tur är lyckades man aldrig riva borgen, och den står kvar än idag.

Borgar i Sverige - Glimmingehus

Hitta hit: Glimmingehus ligger på Österlen i sydöstra Skåne, cirka 15 kilometer sydväst om Simrishamn.

10. Bollerups borg i Skåne

Bollerups borg, som ligger i Tomelilla kommun i Skåne, är liksom Glimmingehus en gammal medeltidsborg. Idag tillhör byggnaden ett lantbruksinstitut och naturbruksgymnasium.

Borgen hade en gång i tiden fyra längor, och fick dagens utseende på 1490-talet. På 1500-talet lämnades den att förfalla och först på 1900-talet har byggnaden restaurerats. Inuti borgen finns dekorativa kalkmålningar och på borgens norra sida finns en så kallad ”pivet”, en utanpåliggande toalett.

Borgen är bland annat omtalad för ett storslaget bröllop som hölls här år 1502, när riksrådet Oluf Stigsen Kronos gifte bort sin dotter Magdalene med Tyge Axelsen Brage från Tosterup. Under festen gick det bland annat åt 20 000 liter öl och vin från Tyskland och Frankrike.

Borgar i Sverige, foto: Jorchr via Wikimedia commons

Hitta hit: Bollerups borg ligger i Bollerup, i Tomelilla kommun i Skåne. Borgen ligger sydost om Tomelilla.

11. Månstorps gavlar i Skåne

Månstorps gavlar är från 1400-tal och var en sädesgård. Sophie Krummedige ärvde Månstorp av sin far och Eske Bille, som var hennes man, lät bygga om gården till ett renässansborg mellan 1540-1547.

Borgruiner i Sverige - Måntorps gavlar

Man lät bygga en fem meter hög vall och en vattenfylld vallgrav runt borgen. För att komma ut till borgen fanns en brygga över vallgraven.

Borgar i Sverige - Måntorps gavlar

Borgen var fyra våningar med riddarsal, bostäder och försvar. Här fanns lyx som glaserade tegelgolv, målade innertak, kistor i cypressträ och ljuskronor av ren- och hjorthorn.

Under skånska kriget kom Månstorp att bli svenskt mellan 1675-1679, men under ett danskt angrepp 1678 förstördes Månstorp och blev med tiden ett ryttmästarboställe.

Borgar i Sverige - Måntorps gavlar

Hitta hit: Månstorps gavlar ligger öster om länsväg 101 mellan Västra Ingelstad och Östra Grevie, i Skåne. 

12. Torpa stenhus i Västergötland

Torpa stenhus är, tillsammans med Glimmingehus i Skåne, en av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar. Torpa är en så kallad enkelhusborg från 1400-talet, som varit sätesgård för släkten Stenbock.

Torpa stenhus, källa: Sueciaverket

Det första stenhuset uppfördes runt år 1470 av riksrådet Arvid Knutsson, som försvarsborg mot danskarna. På 1500- och 1600-talen gjordes flera om- och tillbyggnader. Inuti borgen finns bland annat Riddarsalen med välbevarad renässansinteriör och slottskapellet, som är inrett i barockstil. Under somrarna arrangeras guidade visningar i borgen.

Torpa stenhus, foto: L.G.foto via Wikimedia commons

Hitta hit: Torpa stenhus har adress Torpa gård, Länghem, och ligger i Tranemo kommun i Västergötland.

13. Tureborgen i Uddevalla

Tureborgen är idag en ruin på en höjd i Uddevalla. Borgen, som kan liknas vid en riddarborg, byggdes i nationalromantisk stil i slutet av 1800- och början av 1900-talet.

Det var lokalpolitikern Ture Malmgren som stod bakom bygget, troligen inspirerad av medeltida borgar som han sett i Tyskland. Byggnaden innehöll omkring 40 rum och en stor riddarsal samt flera torn, balkonger och höga stenmurar.

Efter Malmgrens bortgång förföll borgen, och på 1950-talet förstördes den fullständigt i en brand. Även efter förstörelsen är ruinen en populär plats att besöka.

Hitta hit: Tureborgen ligger på en höjd i sydöstra Uddevalla.

14. Ragnhildsholmen i Kungälv

Ragnhildsholmen är en bergsknalle på den södra stranden av Nordre älv på Hisingen i Göteborg. Här hittar man ruinen av en borg från 1200-talet, som låg i närheten av den medeltida staden Kungahälla.

Ragnhildsholmen, foto: Jan Norrman via Wikimedia commons

Borgen bestod av en mur, ett torn, en fyrkantig borggård med hus och byggnader samt en vallgrav. Troligtvis byggdes borgen på 1200-talet, och år 1304 gav den norske konungen Håkon borgen till Magnus Ladulås son hertig Erik. Det vänskapliga förhållandet bröts dock och Håkon försökte ta tillbaka borgen med våld, När han misslyckades anlade han Bohus fästning, för att minska borgens betydelse.

Några år efter freden i Oslo 1310 återlämnades borgen till Norge, och förmodligen förstördes den så småningom av en brand.

Ragnhildsholmen, foto: Tor Svensson via Wikimedia commons

Hitta hit: Ragnhildsholmen ligger på södra stranden av Nordre älv på Hisingen i Göteborgs kommun, strax intill Kungälvs kommun i Bohuslän.

15. Örups slott i Skåne

Örups slott är en borg i Tomelilla kommun i Skåne. Tillsammans med Glimmingehus, Bollerups borg och Tosterup de enkelhusborgar som byggdes här under senmedeltiden.

Den gamla borgen är uppförd i sten, på ett gods som finns omnämnt sedan tidigt 1400-tal. År 1493 gick godset till Oluf Holgerson Ulfstand, bror till den mer kände Jens Holgerson. Troligtvis var det Oluf som uppförde borgen i början av 1490-talet.

En gång i tiden kunde man försvara sig härifrån, och fortfarande idag kan man se skyttegluggar i källarplanet. Idag är borgen privatägd.

Örups slott, foto: Jorchr via Wikimedia commons

Hitta hit: Örups slott ligger i Tomelilla kommun, strax söder om Tomelilla, i Skåne

16. Tosterups slott i Skåne

Tosterups slott ligger i Tomelilla kommun i Skåne. Borgens huvudbyggnad lät uppföras av Thyge Axelsson Brahe och stod klar runt år 1500, medan tornet är äldre. Under mitten av 1700-talet byggdes tornet och de övriga byggnaderna sammand.

Trots att flera om- och tillbyggnader har gjorts har byggnaden behållit ett ålderdomligt utseende. Den nuvarande borgen är trelängad, har ett fem våningar högt försvarstorn och omges av vallgravar. Gården är idag privatägd och man arbetar bland annat med äppelodling.

Tosterups slott, foto: Jorchr via Wikimedia commons

Hitta hit: Tosterups slott ligger i Tomelilla kommun, strax söder om Tomelilla, i Skåne.

Borgar i Sverige – som sedemera blev slott

Många är de borgar i Sverige som med tiden byggdes om till ståtliga slott. Dessa har vi istället samlat under rubrikerna ”Slott i Sverige” och ”Slottsruiner i Sverige”. Här är några exempel:

Borgar och borgruiner i Sverige
Gripsholms slott vid Mälaren – ursprungligen en borg

Ännu fler borgar i Sverige?

Har du kanske tips på ännu fler svenska borgar som är värda att besöka? Skriv gärna i kommentarsfältet!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev