Meny Stäng

Slottsruiner i Sverige – 21 coola slottsruiner

Slottsruiner i Sverige och gamla borgar är så coola med all spänning och mystik. Vad hände egentligen under flera hundra år som satte signaturen över ruinerna, som vi beskådar och drar oss till. Historien sitter i väggarna och här kommer coola slottsruiner. Häng med!

Twittra
Dela
Dela
Pin
Dela
Dela

Erik Dahlbergh 1625-1703

Sverige ville på 1600-talet marknadsföra sig som ett stort, mäktigt och vackert land. Erik Dahlbergh var greve till Skenäs, friherre till Stropsta, herre till Werder, kungligt råd, fältmarskalk, generalguvernör över Livland, kansler över Dorpats akademi och generaldirektör över rikets befästningsverk. Erik fick uppdraget att ta fram skisser på slott, kyrkor och betydande personer och få det i gravyr.

Alla gamla skisser finns fortfarande kvar och fler av de är gjorda i just gravyr Boken Suecia antiqua et hodierna (Det forna och nuvarande Sverige) är det mest betydande bildverket i vår historia. Suecia verket hittar du på nätet eller på kungliga biblioteket på Humlegårdsgatan 26 i Stockholm

Erik Dahlbergh

Slottsruiner i Sverige

Vi åker genom Sverige och skriver om destinationer, slott, slottsruiner, borgar, kyrkor, kyrkoruiner och kloster. Här kommer 21 coola slottsruiner i Sverige!

1. Mörby slottsruin vid Rimbo

Mörby var på 1300-talet en gård, som på mitten av 1500-talet byggdes ut till ett renässansslott av Gabriel Kristiernsson Oxenstierna. Slottet ska enl sägnen ha varit ett av Upplands vackraste slott och påbyggnationerna bara fortsatte

Slottsruiner i Sverige
Slottsruiner i Sverige

Från början var det tänkt som en försvarsborg med två torn, ett porttorn med flygelbyggnader och en stor mur. Under 1630-talet byggdes slottet ut med två hängtorn och man höjde hela slottet en våning och under mitten av 1650-talet kom även ett orangeri till i slottsträdgården.

Mörby slott från 1600-talet i Sueciaverket

År 1700 var pengarna slut och slottet började sakta förfalla. 1728 köptes slottet av Arvid Horn som tänkte renovera slottet men efter beräkningar skulle det bli alldeles för kostsamt. Hela taket var klätt i koppar som var väldigt värdefullt och det tog man och flyttade till närliggande Ekebyholms slott. 1740 brann slottet ner och man använde stenar från slottet till att bygga den närliggande Fasterna kyrka. Idag bor nio olika fladdermusarter periodvis i ruinen. Mörby slottsruin ligger på privat mark och bör därför endast besökas när och om den är öppen.

Slottsruiner i Sverige - Mörby slott

Hitta hit: Mörby slottsruin ligger utanför Rimbo i Norrtälje kommun, Uppland. Slottsruinen ligger på privat mark men det är möjligt att se den på ganska nära håll. Parkera vid Fasterna kyrka och gå 5 minuter.

2. Kägleholms slottsruin i Arboga

På medeltiden låg här ett gods och ägaren Ulf Månsson var lagman i Närke och make till heliga Birgitta. 1541 köpte Gustav Vasa gården och döpte den till Kägleholm. 1674 ärvde rikskanslern och greven Magnus Gabriel de la Garde hela godset efter sin mor Ebba Brahe.

Kägleholms slott i Sueciaverket

Allt som Magnus Gabriel de la Garde kom över skulle förfinas och byggas om till storslagna slott. De la Garde ägde redan Karlsbergs slott i Stockholm, Makalös slott i Kungsträdgården, Venngarns slott i Sigtuna, Läckö slott i Västergötland vid Vänern och arkitekten Nicodemus Tessin d.ä blev anlitad som vanligt.

Kägleholms slott – Sueciaverket

Man byggde på en tredje våning på befintliga huvudbyggnaden och man byggde om borggården och Ödeby kyrka byggdes också om på samma gång. På senare delen av 1600-talet drog staten in många av adelns egendomar och de la Garde fick bara Venngarns slott kvar som han senare dog i.

Slottsruiner i Sverige

Under 1700-talets början krigade Karl XII med Ryssland och fångarna som togs inhystes i Kägleholms slott. 1712 brann slottet och byggdes aldrig upp igen.

WIFI.se
Slottsruiner i Sverige
Slottsruiner i Sverige, foto: Christina Ohlsson via Wikimedia commons

Hitta hit: Kägleholms slottsruin ligger på en ö i sjön Väringen cirka 35 kilometer väster om Arboga.

3. Nyköpingshus slottsruin i Nyköping

Nyköpingshus uppfördes från början på 1100-talet som en medeltida försvarsborg, troligtvis under ledning av Birger Jarl.

Slottsruiner i Sverige

En av de mest kända händelserna på Nyköpingshus är det som kom att kallas Nyköpings gästabud. År 1317 bjöd kung Birger Magnusson in sina bröder Erik och Valdemar till fest på borgen. Festen slutade dock med att kungen spärrade in sina bröder och slängde nyckeln i ån, där de senare dog.

Slottsruiner i Sverige
Nyköpingshus – en av alla slottsruiner i Sverige

På 1500-talet tog Gustav Vasa över borgen och lät bygga ut och förstärka den med bland annat kanontorn. Borgen behöll dock sin medeltida karaktär, vilket ändrades först när Gustav Vasas son, hertig Karl tog över. Han lät bygga om borgen till ett vackert renässansslott.

Nyköping i Sueciaverket

När Nyköpingshus drabbades av en häftig brand 1665 brann även det imponerande slottet ner. Man lät aldrig bygga upp det igen, utan använde de återstående delarna som fängelse och som magasin. Idag kan man beskåda ruinen, och på somrarna håller kungstornet öppet med olika utställningar.

Slottsruiner i Sverige

Hitta hit: Nyköpingshus ligger vid Nyköpingsån i centrala Nyköping, ungefär 10 mil sydväst om Stockholm.

4. Johannisborgs slottsruin i Norrköping

År 1613 började Johannisborgs slott uppföras, av hertig Johan av Östergötland, som residens och skydd för staden Norrköping. Troligen anlitades den nederländske arkiteken Hans Fleming för bygget.

Slottsruiner i Sverige

Dessvärre drog bygget ut på tiden och när slottet stod klart 1639 var hertigparet redan döda.

Johannisborgs slott i Sueciaverket

När Norrköping invaderades av ryska trupper 1719 brändes Johannisborgs slott ned, liksom mycket annat i staden. Sten och tegel från slottet använde till andra byggen, men porttornet sparades. År 1935 utnämndes Johannisborg till byggnadsminne.

Slottsruiner i Sverige

Hitta hit: Johannisborgs slottsruin ligger norr om Motala ström vid Postnord företagscenter i Norrköping i Östergötland.

5. Stjärnorps slottsruin i Linköping

Stjärnorps slott uppfördes 1655-1662, i dåvarande Vreta klosters socken, av greven och fältmarskalken Robert Douglas. Slottet ritades av den kände arkitekten Nicodemus Tessin den äldre, som också varit arkitekt för till exempel Drottningholms slott.

Slottsruiner i Sverige

Det berättas att Robert Douglas och hans vapenbroder Axel Lillie bestämde sig för att bygga varsitt slott när de kom hem från Westfaliska freden. Robert byggde Stjärnorp och Axel byggde Löfstad slott i Norrköpings kommun. Slotten skulle vara så höga att de från översta våningen skulle kunna se varandra och skicka hälsningssignaler.

Stjärnorps slott i Sueciaverket

Roberts fru Hedvig överlevde sin man i 40 år, och skötte Stjärnorp med stor duglighet. Även i nästa generation sköttes slottet av en kvinna, Beata Stenbock, under många år.

Alla byggnaderna vid Stjärnorp förstördes vid en häftig brand den 12 maj 1789. De flesta byggnader byggdes snabbt upp, men det fanns tyvärr inte pengar för att bygga upp huvudbyggnaden. Ruinen inte är öppen för allmänheten.

Slottsruiner i Sverige

Hitta hit: Stjärnorp är en slottsruin i Stjärnorps socken i nuvarande Linköpings kommun i Östergötland

6. Stegeborgs slottsruin vid Söderköping

De äldsta delarna av Stegeborgs slottsruin härstammar från början av 1200-talet. Namnet “Stegeborg” har med stockar att göra, och syftar på de pålar man använde i vattnet för att spärra inloppet mot Söderköping.

Slottsruiner i Sverige
Slottsruiner i Sverige
Stegeborgs slottsruin – en av alla slottsruiner i Sverige

På 1500-talet lät kung Johan III bygga ut borgen ut till ett imponerande renässansslott. Stegeborg fungerade som kungligt residens fram till 1689 då slottet lämnades öde efter en tids förfall. Slottet stod sedan öde fram till 1731 då riksdagen beslutade att det skulle rivas.

Stegeborg på 1600-talet i Sueciaverket
Slottsruiner i Sverige

Hitta hit: Stegeborg ligger i Söderköpings kommun, på en liten ö i ett trångt sund, i den djupa havsviken Slätbaken.

7. Brahehus slottsruin vid Gränna

Per Brahe den yngre lät uppföra Brahehus under åren 1638-1651. Huset skulle ha varit ett änkesäte åt hans första hustru Kristina Katarina Stenbock, men hon dog innan det stod klart.

Slottsruiner i Sverige
Brahehus i Gränna – en av alla slottsruiner i Sverige

Lusthuset användes senare som gästhus och Per Brahe använde det förmodligen inte så mycket själv.

Sueciaverket

Brahe dog år 1680 och år 1708 förstördes Brahehus i en häftig brand. Idag är det bara en ruin som finns här, men utsikten är fortfarande fantastisk.

Hitta hit: Längs med E4 vid Vättern ligger Brahehus. Sväng av till Brahehus rastplats

8. Visingsborgs slottsruin på Visingsö

Strax intill färjeläget på Visingsö ligger Visingsborgs slottsruin, som kanske är öns allra viktigaste sevärdhet. En gång i tiden var detta en mäktig egendom som tillhörde Per Brahe den yngre på senare delen av 1600-talet.

Slottsruiner i Sverige

Under borgens glansdagar fanns här ett stort antal gårdar och herresäten, och mot slutet av borgens tid fungerade den som fängelse, när reformen tillträdde och staten skulle ha in tillgångar och tog tillbaka rikedomar.

Visingsö i Sueciaverket

Sent på kvällen den 22 december 1718, medan de flesta av underofficerarna låg och sov, fick Johan Rasch för sig att tända en pipa. Exakt hur elden spred sig vet man inte, men trots att soldaterna försökte släcka den så gick den inte att hejda. Inte fick de någon hjälp av fångarna heller, om man ska tro deras klagomål i de senare förhören.

Slottsruiner i Sverige
Slottsruiner i Sverige

Hitta hit: Visingsö ligger i sjön Vätterns södra del, i Jönköpings län, inte långt från Gränna, och från Gränna går färjan till Visingsö som tar 25 minuter.

9. Gräfsnäs slottsruin i Alingsås

Gräfsnäs slottsruin utanför Alingsås i Västergötland var från början (troligtvis) ett medeltida hus, som på 1500-talet utvecklades till ett slott av greven Sten Eriksson Leijonhufvud.

Slottsruiner i Sverige

År 1634 brann borgen ner till grunden, men den återuppbyggdes till ett stort renässansslott. Slottet. ansågs som en av de praktfullaste i hela Västergötland med 50 rum, två torn, ett mittparti i trevåningar och en engelsk park. Gräfsnässtannade inom familjen Leijonhufvud fram till 1724.

Gräfsnäs i Sueciaverket

Gräfsnäs har brunnit vid tre tillfällen år 1634, 1734 och 1834. Just 1834 köpte Otto Ulfsparre slottet för 110 000 kannor brännvin och när påskriften blev klar brann slottet. Man försökte göra ombyggnationer men slottet blev mindre och mindre skött, och när taket försvann gick det fort till förfall.

Slottsruiner i Sverige
Slottsruiner i Sverige, foto: cc by-sa 3.0 via Wikimedia commons

Hitta hit: Gräfsnäs slottsruin som du hittar på Kungsallén, Sollebrunn i Allingsås

10. Bohus slottsruin i Kungälv

Området runt Göta Älvs mynnig var förr i tiden ett nordiskt gränsland, där Norge, Danmark och Sverige möttes. Bohus fästning har försvarats av norrmän, danskar och svenskar och sammanlagt utsatts för 14 belägringar, vilket är ett nordiskt rekord. 

Slottsruiner i Sverige
Bohus fästning, Foto: Amplify Photo / Markus Holm

Erik och Valdemar kontrollerade i början av 1300-talet stora delar av Västsverige, och konflikterna ledde till historiska händelser som “Håtunaleken” och “Nyköpings gästabud” i Nyköpingshus. Ingen av kungarna Birger Jarl eller norske kungen Håkon V Magnusson ville att Erik och Valdemar skulle få för mycket makt och försökte dra tillbaka Eriks Ragnhildsholmens borg. När Erik vägrade inleddes en belägring av borgen.

Slottsruiner i Sverige
Slottsruiner i Sverige

Bohus fästning har varit med om många belägringar, men den mest omtalade måste vara den som kallas den “Bahusiska smällen”. År 1566 intog svenskarna fästningen, och det gick så bra att de till och med hann hissa den svenska flaggan på Röde Torn. Då valde en av norrmännen att offra sitt liv och kröp ner med krut under tornet. Svenskarna dog direkt och belägringen var ett misslyckande.

Bohus fästning i Sueciaverket

Vid Roskildefreden 1658 blev Bohuslän svenskt men den värsta belägringen någonsin skedde sommaren 1678, då 15 000 danskar och norrmänn utsatte 800 svenska och finska försvarare för massiva attacker under två månaders tid. I sista stund anlände svensk förstärkning och fienden fick ge upp. Fästningen var nu till stor del förstörd och år 1789 beslutades att fästningen skulle raseras.

Slottsruiner i Sverige

Hitta hit: Bohus fästning ligger vid Göta älv, i den sydöstra delen av Kungälv, cirka två mil norr om Göteborg.

11. Visborgs slottsruin på Gotland

Wisborg började redan byggas på 1400-talet med en stor mur flera borgtorn, huslängor med huvudborg och förborg. Innanför försvarsmurarna som var 3,6 km långa fanns slottskyrka, frustuga, blockhus, bageri, provianthus, vedgårdar och många andra byggnader.

Visborg i Sueciaverket

Wisborg har anfallits många gånger av svenskar, danskar och tyskar. Wisborg har varit danskt i ca 200 år av den här tiden. Det förekom en hel del sjöröveri och de mest kända sjörövarna var Erik av Pommern, Ivar Axelsson Tott och Sören Norby.

Visborg i Sueciaverket

År 1679 med freden i Lund så skulle danskarna lämna slottet till svenskarna. Slottet revs och sprängdes av danskarna och det var bara ruiner kvar av slottet. Man använde sedan sten från slottsruinen i mitten av 1700-talet för att bygga upp Stockholms slott som hade brunnit ner.

Hitta hit: Färja från Nynäshamn med färjebolaget Destination Gotland eller flyg.

12. Eksjöhovsgårds slottsruin i Sävsjö

Platsen där slottsruinen ligger ska omnämnas för första gången år 1287 och man tror att det skulle kunnat vara Sten Stures jaktgård. Stureätten hade gården mellan 1420-1616 efter det fick fältmarskalk C.M. Lewenhaupt gården av kronan som tack för sina tjänster.

Slottsruiner i Sverige

Lewenhaupt byggde ett stort stenhus i tre våningar men det blev aldrig klart för han avled 1666. Arvingarna ville bygga klart men staten och Karl XI drog tillbaka många egendomar. 1730 gavs slottet till Julius de la Garde som rev den tredje våningen och flyttade ingången.

Eksjöhovsgård i Sueciaverket

År 1765 tog Fredriksbergs gruvbolag över slottet men bolaget upplöstes 1809, och 1812 sålde man slottets koppartak som bara den var värd en förmögenhet. Utan ta förföll Eksjöhovsgårds slott. Det har gjorts renoveringar och den är öppen för allmänheten.

Slottsruiner i Sverige

Hitta hit: Eksjöhovgårds slottsruin ligger utanför Sävsjö på en ö på väg mot Vetlanda

13. Borgholms slottsruin på Öland

Borgholms slott är idag en ruin av den borg som uppfördes på Öland på 1200-talet och som på 1600-talet byggdes om till ett storslaget barockpalats av Karl X Gustav. Här har många människor passerat genom tiderna, allt från kungar och fogdar till hantverkare och fångar. Idag är Borgholms slott ett av Ölands största turistmål som också kallas “Nordens skönaste ruin” och som är Sveriges största slottsruin.

Slottsruiner i Sverige

När Gustav Vasa erövrade Borgholm från danskarna 1523 var borgen svårt krigshärjad och i behov av reparation. Pengar för upprustning fanns inte just då, så det blev Gustav Vasas son Johan III som räddade slottet från undergång. Han lät uppföra ett ståtligt renässansslott, med fyra hörntorn.

Slottsruiner i Sverige
Slottsruiner i Sverige

Trots utmaningar hade slottet ytterligare en storhetstid framför sig. Tronföljaren Karl Gustav, blivande Karl X Gustav, gav order om att bygga om slottet till ett mäktigt barockslott. Planerna var storstilade och bygget leddes av den välrenommerade arkitekten Nicodemus Tessin den äldre. Bygget blev dock aldrig klart och avstannade år 1709.

Sueciaverket

Efter 1709 förföll Borgholms slott sakta ända till 14 oktober 1806 då slottet brann

Slottsruiner i Sverige

Hitta hit: Borgholms slottsruin ligger strax söder om staden Borgholm, på Ölands västkust.

14. Kronobergs slottsruin i Växjö

På 1400-talet lät biskopen i Växjö anlägga en befästning på en holme i Helgasjön. Befästningen var kanske inte så stor från början, men den utvecklades med tiden till en borg av sten och trä. Befästningen förstördes år 1469 av danskarna, men biskoparna gav inte upp. Efter freden 1472 lät de bygga en ny borg.

Slottsruiner i Sverige
Kronobergs slottsruin i Sverige
Miniatyr vid Kronobergs slottsruin

Under reformationen, på 1500-talet, drogs kyrkans egendomar in till kronan. Gustav Vasa kunde inte skydda sig mot missnöje och uppror. Det största hotet kom från Nils Dacke, som år 1542 inledde Dackefejden. Undre fejden erövrade Dacke och hans mannar Kronobergs slott, varifrån de ledde upproret.

Sueciaverket
Slottsruiner i Sverige

Dacke var stark, men Gustav Vasa var starkare. Dackeupproret slogs ner, och därefter lät herr Vasa bygga ut sin borg till en typisk Vasaborg med stora runda hörntorn. Året 1612 var den sista gången borgen fungerade som gräns vid en dansk belägring. Efter freden i Brömsebo 1645 förföll slottet, och efter detta var det snart en ruin.

Slottsruiner i Sverige

Hitta hit: Kronobergs slottsruin ligger på en holme i Helgasjön, i Växjö kommun, i Småland.

15. Bergkvara slottsruin i Växjö

Sedan 1300-talet har här varit boställe för riddare och väpnare. 1420 tog ätten Trolle över där Arvid Trolle även var svensk riksråd och lagman i Östergötland med ca 1000 gårdar, som ärvde ytterligare 475 gårdar i Skåne.

Bergkvara var därmed ett av de största gods som någonsin funnits i Norden.

Slottsruiner i Sverige

1470 var själva stenhuset uppfört. Gårdarna runt om brändes två gånger 1467 och 1469 och under Dackefejden 1542-43 tvingades Gustav Olofsson Stenbock ägare av Torpa stenhus att söka skydd på Berkvara för slottet stod emot anfall.

Bergkvara i Sueciaverket

Idag är detta en lugn och rofylld plats strax intill en sjö. Bergkvara gård, som ligger intill är privat och kan inte besökas, men gångvägen ner till slottsruinen är öppen för allmänheten.

Slottsruiner i Sverige

Hitta hit: Bergkvara slottsruin ligger vid Bergkvarasjön strax söder om Växjö.

16. Lyckå slottsruin i Karlskrona

Blekinge tillhörde huvudsakligen Danmark fram till freden i Roskilde 1658, och historien präglades av kamp mellan danska och svenska herremän. År 1545 fick länsherren i Lyckå en kunglig befallning om att uppföra ett “fast hus”.

Slottsruiner i Sverige

Borgare och bönder fick uppdrag att hjälpa till med byggandet av slottet, men trots detta stod det klart först på 1560-talet.

Slottsruiner i Sverige

År 1564, under det nordiska sjuårskriget, belägrades Lyckå slott av svenska trupper. Borgen plundrades och sattes i brand, men byggdes snart upp av danskarna igen. När Lyckå år 1600 förlorade sina stadsrättigheter till förmån för Kristianopel flyttade länsherren dit, och slottet raserade. Idag är det fritt fram att kika på ruinen.

Slottsruiner i Sverige

Hitta hit: Lyckå slottsruin ligger i Blekinge vid Lyckebyåns mynning.

17. Sölvesborgs slottsruin i Sölvesborg

Sölvesborg är en borgruin och en slottsruin och för att det har kallats slott är för kungligheter har övernattat på Sölvesborg. År 1263 omtalas borgen för första gången och i början av 1300-talet byggde man två enorma torn under den danska kungen Erik Menved. I början av 1400-talet vistades drottning Margareta av Danmark och Erik av Pommern här.

Vid 1500-talets mitt så härjade svenska trupper i Blekinge i de Nordiska sjuårskriget. 6 september 1564 fick länsherren Verner Parsberg fly från Sölvesborg och satte då eld på borgen innan han gav sig iväg. Sölvesborg slottsruin tjänade som stenbrott under 1700-talet.

Slottsruiner i Sverige

Hitta hit: Sölvesborgs slottsruin ligger på Borgvägen vid Sölvesborgsviken.

18. Haga slottsruin i Stockholm

Carl Fredrik Adelcrantz ritade det första av sex olika arkitekter i slutet av 1770-talet ett lustslott som skulle stå i Hagaparken. Slottet skulle ha en känsla från Apollotemplet i Versailles, och 1785 köpte Gustav III (teaterkungen) Brahelund-området i Hagaparken där han ska placera slottet.

Slottsruiner i Sverige

19 augusti 1786 lades den första stenen i Hagaparken till dikt och musik av Carl Michael Bellman. Här arbetade 650 soldater och 150 ryska krigssoldater med att uppföra grunden för ”stora hagaslott”

Idé om Haga slott, källa: Louise Jean Desprez via Wikimedia commons

Arkitekten Luis Jean Desprez fick sista ordet tillsammans med Gustav III med hur det skulle se ut. Kungen lade till längre flyglar åt båda hållen och 70 stycken kolonner för här skulle finnas tavelsamlingar från Frankrike och Italien, teater, festsalar, och bostäder för hela hovet.

Slottsruiner i Sverige

Kungen Gustav III mördades på en maskeradbal på 29 mars 1792 på det kungliga slottet. Arbetet med slottet avbröts och Haga slott blev aldrig färdigställt. Alla antika föremål som skulle ha varit på ”Stora Haga” placerades på 1794 på Gustav III:s antikmuseum i en av Stockholms slotts flygelbyggnader som du kan ta del av.

I hagaparken finns Haga parkmuseum där du kan beskåda en mycket detaljerad (mästerstycke) modell av slottet i trä av möbelsnickaren Chistopher Borenstrand, där du kan se alla detaljer inuti Stora Haga.

Slottsruiner i Sverige

Hitta hit: Haga slottsruin ligger i Solna i Stockholm i Hagaparken.

19. Jönköpings slottsruin i Jönköping

På 1200-talet (Jönköpings hus) uppfördes ett franciskanerkloster i Jönköping, men efter reformationen kom byggnaden att fungera som kungligt slott och viktig gränsfästning. År 1439 hölls här möte med svenska och danska representanter som avsatte Erik av Pommern.

Jönköpings slott i Sueciaverket

År 1556 på Gustav Vasas initiativ byggdes slottet om till fästning och under 1567 brändes både slott och stad ner i grunden inför ett hot om danskt anfall. Under 30 år låg slottet i Ruiner men i början av 1600-talet så byggde man upp allt igen till en av landets största fästningar och tog en yta på 10 hektar.

År 1737 brann hela slottet ner, och blev aldrig återuppbyggt. Det enda man kan se idag är några små ruiner, bakom detta fönster – ett fönster mot historien.

Slottsruiner i Sverige

Hitta hit: Längs kajen på Norra strandgatan där delvis Polishuset ligger idag finns resterna av Jönköpings slottsruin

20. Näs slottsruin på Visingsö

Näs slott uppfördes på 1100-talet och var en av Sveriges första slott, riksborg och riksbank. 1318 pantsattes borgen av. kung Birger Magnusson till danskarna. Slottet brändes ner efter strider 1318 när kung Birger var på landsflykt.

Slottsruiner i Sverige

Slottet brändes ner under stridigheter om kungamakten år 1318. Slottet hade ett strategiskt läge vid Visingsös södra spets och det finns bland annat berättelser om den skattkammare som placerades här.

Namn som nämns här är Näs slottsruin, Visingsö borg, Näs borgruin och Näsborg.

Slottsruiner i Sverige
Slottsruiner i Sverige

Hitta hit: Ta bilfärja från Gränna till Visingsö som tar ca 20 min och kör eller cykla längst ner på udden som ligger söderut.

21. Vasaborgen – slottsruin i Uppsala

Vasaborgen började byggas år 1549 som ett led med flera Vasaborgar för att skydda dåtidens Sverige. 1567 var de första delarna klara och samma år inträffade de omskrivna Sturemorden i slottets fängelsehåla. Slottet brann 23 april 1572 och slottet byggdes om till renässanspalats av Johan III.

Slottsruiner i Sverige
Slottsruiner i Sverige: L.G foto wikimedia commons

År 1702 drabbades Uppsala av en stor brand där även slottet drabbades. 1744 kortades träslottet och 1762 avbröts bygget i brist på pengar .

Vasaborgen i Sueciaverket
Uppsala slott, foto: Ulf Klingström via Wikimedia commons

Hitta hit: Uppsala slottsruin ligger i gamla Uppsala på Kaseåsen.

Jag har inte fått fram några fler slottsruiner i Sverige, men kanske det finns någon till?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev